רשב"ם על שמות כט: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
הוספת תגי קטע
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
מ (הוספת תגי קטע)
 
{{סרגל ניווט|רשב"ם על שמות||כח|כט|ל}}
'''(ב). '''<קטע התחלה=ב/>'''ולחם מצות:''' אפוי בתנור קרוי לחם, וגם שמן היה בו כי הוא לחם שמן האמור עם חלות ורקיקין בעשיית מילואים בפרשת צו את אהרן, חלות ורקיקים מפורשים במסכת מנחות ומכל מין מין עשר הם:<br>
<br><קטע סוף=ב/>
<br>
 
'''(ג). '''<קטע התחלה=ג/>'''והקרבת אותם בסל:''' בסל תביאם לעזרה:<br>
<br>
<br><קטע סוף=ג/>
'''(ו). נזר הקדש:''' הוא הציץ:<br>
 
<br>
'''(ו). '''<קטע התחלה=ו/>'''נזר הקדש:''' הוא הציץ:<br>
'''(ט). וחגרת אותם אבנט אהרן ובניו:''' בזה נחלקו במסכת יומא לפי שאין סדר לבישתן הכתוב כאן כסדר לבישתן בצו את אהרן ולפי הפשט אין לדקדק:<br>
<br><קטע סוף=ו/>
<br>
 
'''(כז). וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה:''' שניהם לשון הפרשה אפס החזה קורא תנופה כי לבדו הונף ונאכל, אבל השוק של כאן נקטר אבל של דורות שניהם נאכלין:<br>
'''(ט). '''<קטע התחלה=ט/>'''וחגרת אותם אבנט אהרן ובניו:''' בזה נחלקו במסכת יומא לפי שאין סדר לבישתן הכתוב כאן כסדר לבישתן בצו את אהרן ולפי הפשט אין לדקדק:<br>
<br>
<br><קטע סוף=ט/>
'''(כט). למשחה בהם:''' להתגדל בהם כעין משיחת שמן, וגם בכל מקום קורא הגדולים משיחים אל תגעו במשיחי:<br>
 
<br>
'''(כז). '''<קטע התחלה=כז/>'''וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה:''' שניהם לשון הפרשה אפס החזה קורא תנופה כי לבדו הונף ונאכל, אבל השוק של כאן נקטר אבל של דורות שניהם נאכלין:<br>
'''(ל). ילבשם הכהן:''' בהתחנכו להיות כהן גדול:<br>
<br><קטע סוף=כז/>
<br>
 
'''(לה). שבעת ימים תמלא ידם:''' שבעת ימים לפני יום השמיני שהיתה עבודה באהרן ובניו, היה משה מקים את המשכן בכל יום, ומקריב קרבנות בכל יום ולערב היה מפרקו, וביום השמיני הוא באחד בניסן הוקם המשכן לגמרי כדכתיב באלה פקודי ומכאן ואילך עבודה באהרן ובניו:<br>
'''(כט). '''<קטע התחלה=כט/>'''למשחה בהם:''' להתגדל בהם כעין משיחת שמן, וגם בכל מקום קורא הגדולים משיחים אל תגעו במשיחי:<br>
<br>
<br><קטע סוף=כט/>
'''(לז). כל הנוגע:''' וקרב אל המזבח יקדש ייטהר תחילה בטרם יקרב אל המזבח:<br>
 
<br>
'''(ל). '''<קטע התחלה=ל/>'''ילבשם הכהן:''' בהתחנכו להיות כהן גדול:<br>
'''(מג). ונקדש בכבודי:''' שאהיה נראה לישראל כשיוקם המשכן ותבא אש של מעלה ותאכל את הקרבנות כדכתיב ביום השמיני כי היום ה' נראה אליכם, וכתיב וירא כבוד ה' אל כל העם ותצא אש מלפני ה' ותאכל את העולה וגו':<br>
<br><קטע סוף=ל/>
<br>
 
'''(מו). הוצאתי אותם מארץ מצרים''' כדי '''לשכני בתוכם:'''
'''(לה). '''<קטע התחלה=לה/>'''שבעת ימים תמלא ידם:''' שבעת ימים לפני יום השמיני שהיתה עבודה באהרן ובניו, היה משה מקים את המשכן בכל יום, ומקריב קרבנות בכל יום ולערב היה מפרקו, וביום השמיני הוא באחד בניסן הוקם המשכן לגמרי כדכתיב באלה פקודי ומכאן ואילך עבודה באהרן ובניו:<br>
<br><קטע סוף=לה/>
 
'''(לז). '''<קטע התחלה=לז/>'''כל הנוגע:''' וקרב אל המזבח יקדש ייטהר תחילה בטרם יקרב אל המזבח:<br>
<br><קטע סוף=לז/>
 
'''(מג). '''<קטע התחלה=מג/>'''ונקדש בכבודי:''' שאהיה נראה לישראל כשיוקם המשכן ותבא אש של מעלה ותאכל את הקרבנות כדכתיב ביום השמיני כי היום ה' נראה אליכם, וכתיב וירא כבוד ה' אל כל העם ותצא אש מלפני ה' ותאכל את העולה וגו':<br>
<br><קטע סוף=מג/>
 
'''(מו). '''<קטע התחלה=מו/>'''הוצאתי אותם מארץ מצרים''' כדי '''לשכני בתוכם:'''
<קטע סוף=מו/>
196,230

עריכות