ט"ז על אורח חיים תצו: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
(יצירת דף עם התוכן "ט"ז על אורח חיים {{המרת או.סי.אר2}} <b>אלא לענין מת. </b> משום כבודו ויתבאר בסי' תקכ"ח. ולכחול...")
 
אין תקציר עריכה
 
 
===סעיף ב===
<b>אלא לענין מת. </b> משום כבודו ויתבאר בסי' תקכ"ח. ולכחול העין כתב הר"ן מטעם דמלאכה גופא היא שבות אבל שאר אבות מלאכות לא וא"כ מ"ש רמ"א ע"ז או שאר חולי שאין בו סכנה הוא נמי במידי דאין בו רק שבו' וכ"ה מסקנת הר"ן:
 
===סעיף ג===
<b>אפי' דעתו. </b> נראה הטעם מפני המחלוקת כמ"ש סי' תס"ח ס"ד וא"כ יש היתר אם עושה מלאכה בצינעא וכ"ה ברש"ל פ"ק סי' ח' וז"ל אין לו להקל בפנינו לעשות מלאכ' ובעל הש"ע ה"ל לבאר זה ואפשר שסמך על מ"ש סי' תס"ח: