רי"ף על הש"ס/קידושין: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
תגית: עריכת קוד מקור 2017
אין תקציר עריכה
 
==לפי דפי ש"ס ווילנא עם פרשנים:==
 
'''דף א [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף א ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף א ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף ב [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף ב ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף ב ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף ג [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף ג ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף ג ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף ד [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף ד ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף ד ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף ה [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף ה ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף ה ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף ו [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף ו ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף ו ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף ז [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף ז ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף ז ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף ח [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף ח ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף ח ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף ט [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף ט ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף ט ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף י [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף י ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף י ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף יא [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף יא ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף יא ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף יב [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף יב ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף יב ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף יג [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף יג ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף יג ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף יד [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף יד ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף יד ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף טו [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף טו ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף טו ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף טז [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף טז ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף טז ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף יז [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף יז ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף יז ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף יח [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף יח ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף יח ע"עמוד ב|עמ' ב]]| דף יט [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף יט ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף יט ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף כ [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף כ ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף כ ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף כא [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף כא ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף כא ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף כב [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף כב ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף כב ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף כג [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף כג ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף כג ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף כד [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף כד ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף כד ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף כה [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף כה ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף כה ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף כו [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף כו ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף כו ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף כז [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף כז ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף כז ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף כח [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף כח ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף כח ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף כט [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף כט ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף כט ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף ל [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף ל ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף ל ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף לא [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף לא ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף לא ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף לב [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף לב ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף לב ע"עמוד ב|עמ' ב]] | דף לג [[רי"ף קידושיןעל מהדורת שהש ווילנא /קידושין/דף לג ע"עמוד א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורתעל שהש ווילנא /קידושין/דף לג ע"עמוד ב|עמ' ב]]'''
 
[[קטגוריה:מסכת קידושין]]