פתיחת התפריט הראשי
שלמה שפאן

נולד ב-24 ינואר 1898, . נפטר ב-10 ינואר 1962, .להלן רשימה אוטומטית של דפים המוקדשים לכתביו באתר ויקיטקסט:


במיזמים אחרים של ויקימדיה

ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: שלמה שפאןבעבודהעריכה

ספריו:

 • בדרך מבית המחזה (פרוזה) : ארבעה דברי ספור (ירושלים : חבורת סופרים אנך על-ידי אחיאסף, תשי"א)
 • הדקדוק העברי השמושי (ירושלים ותל-אביב : שוקן, תשי"ד) <בשיתוף משה גושן-גוטשטיין וזאב ליבנה> <נדפס במהדורות מרובות>
 • מסות ומחקרים (תל-אביב : קרני, תשכ"ד)
 • שירים וסיפורים (שלמה שפאן) (תל אביב : קרני, תשכ"ד) <מבוא מאת דב סדן; יצירת שלמה שפאן ז"ל (ביבליוגרפיה) מאת ג' אלקושי>--יצירות אלו נמחקו מוויקיטקסט עקב הפרת זכויות יוצרים. יש לשחזרן בבוא העת.

תרגום:

 • המנון לאפרודיטי / הומרוס (תל אביב : גזית, תרצ"ה)
 • המנון אל דמטר / הומרוס (תל אביב : גזית, תרצ"ח)
 • המנון אל הרמס / הומרוס (תל אביב : גזית, תש"ב)
 • ההמנונות ההומריים (ירושלים : חברה להוצאת ספרים על יד האוניברסיטה העברית, תש"ו) <ערך והקדים מבוא משה שובה>
 • יציאת מצרים / שרידי המחזה של הדרמטיקון יחזקאל מחבר הטרגדיות היהודיות (תל אביב: יבנה, תש"ח)
 • שירים הומריים : הימנונות ; אפיגרמות ; מלחמת הצפרדעים והעכברים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשט"ז 1956)
 • מעשים וימים : תיאוגונה ; מגן הירקליס / הסיודוס ; תרגם מיוונית והוסיף מבוא והערות שלמה שפאן (ירושלים : מוסד ביאליק, תשט"ז 1956)
 • משלי איסופוס / תרגם מיוונית והוסיף מסה והערות שלמה שפאן (ירושלים : מוסד ביאליק, תש"ך) <הציורים מעשה ידי בצלאל שץ>
 • שירת האלגיה היונית העתיקה / תרגם מיוונית וצירף מבואות והערות שלמה שפאן (ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"ב)

עריכה:

 • מבחר המסה העברית : מראשית ההשכלה ועד ימינו (תל אביב : גזית, תש"ה) <בשיתוף יעקב בקר>
 • מחשבות ודעות : אוסף של דברי עיון לתלמידי הכיתות העליונות של בתי הספר התיכונים ובתי המדרש למורים (תל אביב : יבנה, תשי"ד) <בשיתוף יעקב בקר>
 • שירת מלחמה וגבורה בישראל (תל-אביב : מערכות, תשי"ח) <בשיתוף ראובן אבינועם>
 • ילקוט שירת ש. שלום : לבתי הספר ולנער (תל אביב : יבנה, תשט"ו 1954) <בשיתוף יוסף שה-לבן>

על המחבר ויצירתו:

 • בנשלום, בנציון. לשאלת ה"ספונדיאוס" בהכסאמטר העברי. בספרו: ארחות יצירה : מסות ומאמרים (רמת גן : אגודת הסופרים העברים ליד הוצאת מסדה, 1966), עמ' 145־168 <דיון בתרגומיו של שלמה שפאן של השירה האפית היוונית (נחתם: 1957־1958)>
 • סדן, דב. דברים לזכר שלמה שפאן ז"ל. זכרונות האקדמיה ללשון העברית, כרך ט', תשכ"ב (ירושלים, תשכ"ג), עמ' 55־57 <דברים שנאמרו במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה הארבעים ושבע ביום י' באדר א' תשכ"ב>
 • סדן, דב. על שלמה שפאן. מאסף לדברי ספרות, ביקורת והגות, כרך ג' / העורכים - שלום קרמר, שלמה שפאן ז"ל (ירושלים : אגודת הסופרים העברים בישראל בהוצאת קרית ספר, תשכ"ג 1962), עמ' 497־501 <חזר ונדפס בספרו ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר, כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל"ח 1977), עמ' 161־167>
 • סדן, דב. במבואי כתביו. בתוך: שירים וסיפורים / שלמה שפאן (תל אביב : קרני, תשכ"ד 1964), עמ' 7־22 <חזר ונדפס בספרו ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר, כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל"ח 1977), עמ' 147־161>
 • על "שירת הסיודוס" בתרגום ש' שפאן
 • בהט, יעקב. שירת יוון בעברית. על המשמר, דף לספרות ואמנות, ל' בתשרי תשי"ז, 5 באוקטובר 1956, עמ' 1, 2.
 • על "שירת האלגיה היונית העתיקה"
 • שבתאי, אהרן. שירת האלגיה היוונית בתרגום עברי. הארץ, תרבות וספרות, כ"ט בטבת תשכ"ג, 25 בינואר 1963, עמ' 10, 14.