מורה נבוכים (אבן תיבון)/חלק ב/פרק ג

דע כי אלו הדעות אשר יראם אריסטו בסיבות תנועת הגלגלים, אשר מהם הוציא מציאות שכלים נפרדים, ואף על פי שהם טענות שלא יעמוד עליהם מופת, אמנם הם יותר מעטות ספק מכל הדעות שנאמרו ויותר הולכות על סדר מכולם, כמו שיאמר אלכסנדר בספר הנקרא "התחלות הכל". והם גם כן מאמרים מסכימים למאמרים רבים ממאמרי התורה, וכל שכן לפי מה שנתבאר במדרשות המפורסמות אשר אין ספק שהם לחכמים, כמו שאבאר. ולזה אביא דעותיו וראיותיו, עד שאלקט מהם מה שהוא נאות לתורה, מסכים לדברי החכמים זכרונם לברכה: