פתיחת התפריט הראשי
Commons-logo.svg זהו קובץ שמקורו במיזם $1 וניתן להשתמש בו גם במיזמים אחרים. ראו גם את [$2 דף תיאור הקובץ המקורי].