פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) צריך ליתן:    היינו במקום שמדליקין אצל פתח הבית: