מגן אברהם על אורח חיים תרפ

סעיף אעריכה


(א) צריך ליתן:    היינו במקום שמדליקין אצל פתח הבית: