מגן אברהם על אורח חיים תרנז

סעיף אעריכה

(א) כדינו:    כלומר מוליך ומביא מעלה ומוריד [ד"מ מרדכי ב"י]: