פתיחת התפריט הראשי

מגן אברהם על אורח חיים תרכה

סעיף אעריכה

ויכוין בישיבתה שציונו הקדוש ברוך הוא לישב בסוכה זכר לי"מ (ב"ח):


(א) לתקן:    היינו לבנותה כולה כ"ה במהרי"ל: