מגן אברהם על אורח חיים שצג

סעיף אעריכה


(א) ולמחר יאמר:    על אותה הפת (טור) ונ"ל טעמו משום שאם יקח פת אחר יאסר לאכול שני לחם קודם שחשכה ליל שבת: