פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) יתירה על בית סאתים:    אבל בית סאתים אין לה דין קרפף ומותר לטלטל ממנה לבית (ב"י סי' שנ"ח רי"ט):