פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) ביו"ד ה"א - אבל כשכתוב באל"ף דל"ת אין לכוין אלא שהוא אדון הכל וצריך לקרותו בפת"ח וקמ"ץ תחת הנו"ן וכן מנהג האשכנזים (ב"ח) ובתשובת ר"מ מלובלין איתא שגם כשנכתב באל"ף דל"ת יקרא בענין שלא תהא הברת הפת"ח ניכרת ע"ש בשם ציוני.


(ב) ויהיה - כי מצינו וי"ו במקום היו"ד עיין תיו"ט פ"ד דסוכה.