מגן אבות (רשב"ץ)

ספר
מגן אבות
לר' שמעון בן צמח דוראן (הרשב"ץ)

ובו ד' חלקים

חלק אעריכה

חלק בעריכה

חלק געריכה

חלק ד - על פרקי אבותעריכה

(אין מגן אבות על פרק ו, שהוא ברייתא ואינו מן המשנה שסידר רבי יהודה הנשיא)