ספר
מגילת איבה
מאת הר' יום טוב ליפמן הלר
בעל המחבר ספר תוספות יום טוב
בה מספר כל התלאות והצרות אשר מצאתהו משנת שפ"ט עד שנת ד"ת לאלף הששי

תוכן

עריכה
דפי פתיחה


תוכן הספר


נספחים?

מהדורות שונות סרוקות

עריכה
  •   מגלת איבה, דפוס למברג, תקצ"ז (1837), 23 דפים   באתר היברובוקס
  •   מגילת איבה, דפוס ווארשא, תר"ל (1870), 32 דפים   באתר היברובוקס
  •   מגלת איבה, דפוס וינה, תרכ"ב (1862), 46 דפים   באתר היברובוקס
  •   מגילת איבה, דפוס מונקאטש, תרנ"ה (1895), 42 דפים   באתר היברובוקס
  •   מגלת איבה, דפוס ווילנא, תר"מ (1880), 63 דפים   באתר היברובוקס

ראו גם

עריכה