פירוש
מגיד משנה
על הרמב"ם, ובו יבאר דבריו ויביא מקורות ואף יתרץ השגות הראב"ד


נחשב לאחד מגדולי הפרשנים של הרמב"ם, אולי מכיוון שהוא קדמון מאוד. כתב עליו הרדב"ז: "וכלל גדול יש לי כל מקום שאני רואה מחלוקת בדברי הרב ז"ל [= הרמב"ם] אני סומך על דברי בעל 'מגיד משנה', שהיה אדם גדול ובקי, ורוב שיטתו הוא כשיטת הרשב"א. ועוד שכיון שהוא בא לפרש דבריו [= של הרמב"ם] דקדק בהם כל הצורך" (שו"ת רדב"ז חלק ה', ל"א)

בידינו מצויים פירושיו לששה ספרים, אם כי יש ראיות לפירוש שלו בכל הי"ד החזקה (מהר"ם אלשקר כתב שבמצרים ניתן למצוא את יתר הספרים. ראיה נוספת ניתן למצוא בכתביו של הרדב"ז, אשר מרוב הערכתו את פירוש זה השלים את הפירוש בכמה מקומות בהם היו לו חוסרים, ומשמע מזה שבשאר המקומות היה לו פירוש מהרב המגיד)

קטע בעבודה עריכה

 
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

ספר זמנים:    שבת | עירובין | שביתת עשור | שביתת יום טוב | חמץ ומצה | שופר וסוכה ולולב | שקלים | קידוש החדש | תעניות | מגילה וחנוכה

ספר נשים:    אישות | גירושין | יבום וחליצה | נערה בתולה | סוטה

ספר קדושה:    איסורי ביאה | מאכלות אסורות | שחיטה

ספר נזיקין:    נזקי ממון | גניבה | גזילה ואבידה | חובל ומזיק | רוצח ושמירת נפש

ספר קניין:    מכירה | זכיה ומתנה | שכנים | שלוחין ושותפין | עבדים

ספר משפטים:    שכירות | שאלה ופקדון | מלוה ולוה | טוען ונטען | נחלות