מגיד דבריו ליעקב יז


ישראל נקראו שונים, [כמו שאמרו חז"ל] אל תקרי שושנים [אלא ששונים], שמ"ם סתומה הוא רבוע מורה שאינם משיגים בה. אבל הסמך הוא שמשיגים, והוא עגול, הוא מורה שנתגלה במחשבה ומסבבים [אותו], וזהו עגולא בגו רבוע שנזכר בזוהר בהקדמה. וזהו שונים, מ"ם סתומה ממשיך בוא"ו דרך ג' קוי בשי"ן ולו"ן, מלכות. וגם בינה עד הוד אתפשטת, ה' פעמים י' הוא נו"ן.