מגיד דבריו ליעקב יד

במצרים נתגלה עולם המחשבה לישראל,דהיינו שחשב בצער ישראל שהם במצרים, ומחמת המחשבה שהוא עולם הבינה, נפלו כל הקליפות.

ברכתא דרב המנונא סבא: 'קודשא בריך הוא יפקח עינו עלך', רצונו לומר: כיון שהקדוש ברוך הוא חושב בו אז האדם בעולם הבינה, ושם כל וותרונתא(ותרנות) וכל טוב.