מגד ירחים

מגד ירחים - הרב אברהם יצחק הכהן קוקעריכה

שנת תרע"אעריכה

תשריעריכה

תשובה ומעשים טובים
שוברים, סותרים דברי המחיבים
רוחצים למשעי, מעונות מלוכלכים
יחודו על חטאתם, מעשי העבר נשכחים.

חשווןעריכה

חורב,שם בארצות עבר
ששון חיי הטבע שבת כבר
ובארצנו על מטר וטל
נתפלל ברגש ונשאל.

כסלועריכה

כבלי אויב נתקו, עליו גברו
סבלו הסירו, עולו שברו
לחמו כהני אל כאריות
ובמקדש ד' העלו נרות.

טבתעריכה

טעמו זקנים המעתיקים המרגליות
בתרגום היוני נשמרו לגלות
תורת אל גנזו, הראו אך הארונות.

שבטעריכה

שמחו עצי היער, תריעה הבריאה
בהתקדש חג ראש השנה לאילנות
טבע הרענן הושב לתחיה.

אדרעריכה

אות ומופת לנו ימי הפורים
דברי המגילה לעד שמורים
רחמי ד' יסוככנו ככנפי נשרים.

ניסןעריכה

נפלאות הראה לעמו
ידו מחצה אויב, ידעו זממו
סוסי אבירים הוריד הימה
נצבו מים, אלה עברו, אלה נטבעו שמה.

שנת תרע"בעריכה

שבטעריכה

מטעי עצי פרי על אדמת קודש
יפריחו תקות דור דורים.

שנת תרע"דעריכה

שבטעריכה

חשק נטיעת אילנות
נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים
המובלט בתקפו
בעץ החרוב

אדר א'עריכה

המזכירים כרכים המוקפים מימות יהושע בן נון,
לא יוכלו להישאר עבדי אחשורוש.

אדר ב'עריכה

לא רק איש בכוסו יוכר,כי אם הגוי כולו.