מאירי על הש"ס/בבא בתרא/פרק א

פרקים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י
ראשונים על הפרק: תוספות | רי"ף | רא"ש | מאירי | מרדכי | ריטב"א | רשב"א | רמב"ן | יד רמה | ר' גרשום | שיטה מקובצת
אחרונים על הפרק: צל"ח | פני יהושע | מהרש"א | מהרש"ל | רש"ש | בן יהוידע

על ש"ס: מאירי | ראשונים | אחרונים


הקדמה

אמר מנחם בן שלמה לבית מאיר י"א, זאת המסכתא ר"ל מסכת בבא בתרא אמנם היא מסדר נזיקין והורגלנו בלמודה אחר מסכת בבא מציעא לסבה אשר הזכרנו בפתיחת החבור והיא כוללת עשרה פרקים וסדרם לפי שטתנו א' השותפין ב' לא יחפור ג' חזקת הבתים ד' המוכר את הבית ה' המוכר את הספינה ו' המוכר פירות ז' בית כור ח' יש נוחלין ט' מי שמת י' גט פשוט. וכבר קדם לנו בפתיחת מסכת בבא קמא על שלושת המסכתות ר"ל בבא קמא ומציעא ובתרא ששלשתן מסכתא אחת חלוקה לשלשה שערים ונקרא הראשון בבא קמא כלומר שער הראשון כי השער יתורגם בלשון ארמי בבא

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.