מ"ג שמות כח כב


<< · מ"ג שמות · כח · כב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועשית על החשן שרשת גבלת מעשה עבת זהב טהור

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְעָשִׂיתָ עַל הַחֹשֶׁן שַׁרְשֹׁת גַּבְלֻת מַעֲשֵׂה עֲבֹת זָהָב טָהוֹר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְעָשִׂ֧יתָ עַל־הַחֹ֛שֶׁן שַֽׁרְשֹׁ֥ת גַּבְלֻ֖ת מַעֲשֵׂ֣ה עֲבֹ֑ת זָהָ֖ב טָהֽוֹר׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
וְתַעֲבֵיד עַל חוּשְׁנָא תִּכִּין מְתַחֲמָן עוֹבָד גְּדִילוּ דִּדְהַב דְּכֵי׃
ירושלמי (יונתן):
וְתַעֲבֵיד עַל חוּשְׁנָא שִׁישְׁלַן מְתַחְמָן עוֹבַד קְלִיעָא דִּדְהַב דְּכֵי:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על החשן" - בשביל החשן לקבעם בטבעותיו כמו שמפורש למטה בענין

"שרשת" - ל' שרשי אילן המאחיזין לאילן להאחז ולהתקע בארץ אף אלו יהיו מאחיזין לחשן שבהם יהיה תלוי באפוד והן שתי שרשרות האמורות למעלה בענין המשבצות ואף שרשרות פתר מנחם בן סרוק לשון שרשים ואמר שהרי"ש יתירה כמו מ"ם שבשלשום ומ"ם שבריקם ואיני רואה את דבריו אלא שרשרת בלשון עברית כשלשלת בל' משנה

"גבלת" - היא מגבלות האמור למעלה שתתקעם בטבעות שיהיו בגבול החשן שכל גבול ל' קצה אשומי"ל (בלע"ז זוים)

"מעשה עבות" - מעשה קליעה

רש"י מנוקד ומעוצב

לפירוש "רש"י מנוקד ומעוצב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

עַל הַחֹשֶׁן – בִּשְׁבִיל הַחֹשֶׁן, לְקָבְעָם בְּטַבְּעוֹתָיו, כְּמוֹ שֶׁמְּפֹרָשׁ לְמַטָּה בָּעִנְיָן.
שַׁרְשֹׁת – לְשׁוֹן שָׁרְשֵׁי אִילָן, הַמַּאֲחִיזִין לָאִילָן לְהֵאָחֵז וּלְהִתָּקַע בָּאָרֶץ. אַף אֵלּוּ יִהְיוּ מַאֲחִיזִין לַחֹשֶׁן, שֶׁבָּהֶם יִהְיֶה תָּלוּי בָּאֵפוֹד. וְהֵן שְׁתֵּי שַׁרְשְׁרוֹת הָאֲמוּרוֹת לְמַעְלָה בְּעִנְיַן הַמִּשְׁבְּצוֹת (שמות כח,יד). וְאַף "שַׁרְשְׁרוֹת" (שם) פָּתַר מְנַחֵם בֶּן סָרוּק לְשׁוֹן שָׁרָשִׁים, וְאָמַר שֶׁהָרֵי"שׁ יְתֵרָה, כְּמוֹ מֵ"ם שֶׁבְּ"שִׁלְשׁוֹם" וּמֵ"ם שֶׁבְּ"רֵיקָם". וְאֵינִי רוֹאֶה אֶת דְּבָרָיו, אֶלָּא "שַׁרְשֶׁרֶת" בְּלָשׁוֹן עִבְרִית כְּ"שַׁלְשֶׁלֶת" בִּלְשׁוֹן מִשְׁנָה (כלים פי"ב מ"א).
גַּבְלֻת – הִיא "מִגְבָּלוֹת" הָאָמוּר לְמַעְלָה (שמות כח,יד), שֶׁתִּתְקָעֵם בַּטַּבָּעוֹת שֶׁיִּהְיוּ בִּגְבוּל הַחֹשֶׁן; שֶׁכָּל גְּבוּל – לְשׁוֹן קָצֶה, אשומיי"ל [asomeil = גבול, קצה] בְּלַעַ"ז.
מַעֲשֵׂה עֲבוֹת – מַעֲשֵׂה קְלִיעָה.

רשב"ם

לפירוש "רשב"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ועשית על החשן שרשות גבלות: הם שרשרות שעל המשבצות האמורים למעלה:

ספורנו

לפירוש "ספורנו" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"גבלות" לא שרשרות להאריך ולקצר:

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ועשית על החשן". ר"ל בעבור החשן לחברו עם האפוד תעשה שרשות הם עצמם השרשות שהזכיר (בפסוק י"ד) כנ"ל שם, גבלות הוא מגבלות האמור למעלה, ובפירושו

נראה עקר כפי' הרשב"ם שהיו כפתורים בראשיהם שהם מגבילים אותם כשיתחבם במשבצות שבאפוד, בל יצאו משם, ושבץ כולל כל האוחז ומלכד דבר בתוכו בל יצא ממנו וכמ"ש הרמב"ן, ונקראו כן משבצות האבנים שמלכדים האבנים שהם קבועים בהם אף לפרש"י שהאבן ממלא את הגומא, ומשבצות האפוד היו חתיכות זהב מנוקבות באופן שכשמכניס לתוכם כפתורי השרשות לא יוכלו לצאת משם ואוחזים את השרשת בתוכם, שעז"א ונתתה את שרשרות העבותות על המשבצות, ולא הזכיר פה שיעשו משבצות, שכבר הזכיר זה

<< · מ"ג שמות · כח · כב · >>