מ"ג שמואל ב כג ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי לא כן ביתי עם אל כי ברית עולם שם לי ערוכה בכל ושמרה כי כל ישעי וכל חפץ כי לא יצמיח

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי לֹא כֵן בֵּיתִי עִם אֵל כִּי בְרִית עוֹלָם שָׂם לִי עֲרוּכָה בַכֹּל וּשְׁמֻרָה כִּי כָל יִשְׁעִי וְכָל חֵפֶץ כִּי לֹא יַצְמִיחַ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּי־לֹא־כֵ֥ן בֵּיתִ֖י עִם־אֵ֑ל כִּי֩ בְרִ֨ית עוֹלָ֜ם שָׂ֣ם לִ֗י עֲרוּכָ֤ה בַכֹּל֙ וּשְׁמֻרָ֔ה כִּֽי־כׇל־יִשְׁעִ֥י וְכׇל־חֵ֖פֶץ כִּי־לֹ֥א יַצְמִֽיחַ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

אֲמַר דָוִד יַתִּירָא מִבְכֵין בֵּיתִי קֳדָם אֵל אֲרֵי קַיָים עֲלָם קַיֵים לִי לְמֶהֱוֵי מַלְכוּתִי קַיָימָא כְּמָא דְקַיָימִין סִידְרֵי בְּרֵאשִׁית וּנְטִירָא לְעַלְמָא דְאָתֵי אֲרֵי כָּל צָרְכִי וְכָל בָּעוּתִי קֳדָמוֹהִי מִתְעַבְּדִין בְּכֵן כָּל מַלְכוּ לְקִבְלֵיהּ עוֹד לָא תִתְקַיֵים:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא כן ביתי עם אל" - שיהא בקרי עבות

"כי ברית עולם" - התורה אשר שם לי ערוכה בכל ביתי ושמורה

"כי כל ישעי וכל חפץ" - צרכי מוכנים לפניו והרי זה מקרא קצר

"כי לא יצמיח" - עוד למלך אחר מלכותי דבר אחר כי ברית עולם שם לביתי להיות מלכותי קיימת והברית ערוכה בכל בפי כל הנביאים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי כל ישעי" - כי כל הישע הבאה היא ישעי כי על ידי או על ידי זרעי תבוא וכמו כן על ידינו תבוא כל חפץ כי לא יצמיח מי למלכות מבלעדינו

"ושמורה" - גם המלוכה הלא היא שמורה לי ולזרעי מדור לדור ואינה כממשלת שאר מושל אשר עמו תמות או בחייו תוסר ומעשיו בטלים אשר ידמה לאור הבוקר שהיא סיבה ידועה לזריחת השמש ובבוא הענן יכסהו

"כי ברית עולם שם לי" - ממשלת המלוכה שם לי לבדו וברית עולם היא

"ערוכה בכל" - רצה לומר הכל תלוי בה על היותה מלוכה ונתנה ביד אחד ואינה כממשלת מושלים שאין הכח ביד האחד כאשר חבירו עומד נגדו אשר ידמו לנוגה השמש ומטר השמים שאין הכח ביד אחד זולת חבירו להצמיח הדשא

"כי לא כן ביתי" - אלא ממשלת בית מלכותי לא כן היא עם הממשלת יראת האל 

מצודת ציון

"ערוכה" - ענין סדור

"חפץ" - רצון

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"כי לא". מפרש דבריו, נגד מ"ש בקר לא עבות, אומר "כי לא" כן ביתי עם אל, שביתי לא יכסהו הענן, ר"ל שלא תבטל

מלכותו בשום פעם: "כי ברית עולם שם לי". שלא יופסק בשום פעם, רק יהיה "ערוכה בכל ושמורה", שתיכף בעמדה תהיה ערוכה בכל עוז והדר כמ"ש וכאור בקר יזרח שמש: "ושמורה". בל תבטל בשום פעם, כמ"ש בקר לא עבות. ונגד מ"ש בקר לא מנגה ממטר דשא מארץ, אמר "כי כל ישעי וכל חפץ כי לא יצמיח הדשא", ר"ל לא יצמחו אז הדשאים שבעבורם ירד המטר לכסות השמש. והמליצה, שלא יתקוממו אז שרי העכו"ם כפי הטבע והמערכת, רק יהיה ה' למלך, וימלא כל ישע וכל חפץ בית דוד, אם ישע הנפש, אם חפציו העולמיים: