מ"ג שמואל ב כב ג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אלהי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי ומנוסי משעי מחמס תשעני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֱלֹהֵי צוּרִי אֶחֱסֶה בּוֹ מָגִנִּי וְקֶרֶן יִשְׁעִי מִשְׂגַּבִּי וּמְנוּסִי מֹשִׁעִי מֵחָמָס תֹּשִׁעֵנִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֱלֹהֵ֥י צוּרִ֖י אֶחֱסֶה־בּ֑וֹ  מָגִנִּ֞י וְקֶ֣רֶן יִשְׁעִ֗י
מִשְׂגַּבִּי֙ וּמְנוּסִ֔י  מֹשִׁעִ֕י מֵחָמָ֖ס תֹּשִׁעֵֽנִי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צורי" - לשון סלע שהסלע מחסה לעוברי דרך מן המטר והרוחות אבריאמ"ש בלע"ז

"אחסה" - לשון כיסוי שהייתי מתכסה לעזרה

"משגבי" - סומכני

"ומנוסי" - שהייתי נס אליו לעזרה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מחמס" - מאנשי חמס

"וקרן ישעי" - הוא לי לישע ועזר כמו קרן לבעל הקרנים

"ומנוסי" - אנוס אליו מפחד האויב

"צורי" - ה' הוא חזקי אשר אחסה בו

מצודת ציון

"צורי" - מלשון צור וסלע וכפל דבריו במלות שונות כדרך השיר

"ומנוסי" - מלשון ניסה ובריחה

"מחמס" - הוא כענין גזל