מ"ג שמואל ב יז א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר אחיתפל אל אבשלם אבחרה נא שנים עשר אלף איש ואקומה וארדפה אחרי דוד הלילה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר אֲחִיתֹפֶל אֶל אַבְשָׁלֹם אֶבְחֲרָה נָּא שְׁנֵים עָשָׂר אֶלֶף אִישׁ וְאָקוּמָה וְאֶרְדְּפָה אַחֲרֵי דָוִד הַלָּיְלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֥אמֶר אֲחִיתֹ֖פֶל אֶל־אַבְשָׁל֑וֹם אֶבְחֲרָ֣ה נָּ֗א שְׁנֵים־עָשָׂ֥ר אֶ֙לֶף֙ אִ֔ישׁ וְאָק֛וּמָה וְאֶרְדְּפָ֥ה אַֽחֲרֵי־דָוִ֖ד הַלָּֽיְלָה׃


מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלילה" - בעודו עיף ויגע

"ואקומה" - כי אם ילך אבשלום פן יחמול עליו כשיראה פניו

"אבחרה וגו'" - כי לקבץ את כל ישראל יתאחר זמן רב ובתוך כך ימלט דוד על נפשו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויאמר אחיתופל". אחיתופל לא נמלך בחושי הארכי, אחר שמגמת פניו היה להרוג את דוד וידע שחושי לא יסכים ע"ז,

ולמטרה זו פנה בעצתו. והנה התנה ארבעה דברים, א] שירדוף תכף בעוד שהוא יגע ורפה ידים ולא יניח לו זמן שינפש ושיכין עצה וגבורה למלחמה, וז"ש "אבחרה נא", ר"ל עתה. ב] שלא יקח עמו כל ישראל, רק י"ב אלף איש. ג] שלא ירדוף אבשלום, רק הוא ירדוף. ד] שלא ירדוף ביום, רק בלילה. ובאר טעמו: