מ"ג שמואל א לא יב

מקראות גדולות שמואל א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויקומו כל איש חיל וילכו כל הלילה ויקחו את גוית שאול ואת גוית בניו מחומת בית שן ויבאו יבשה וישרפו אתם שם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּקוּמוּ כָּל אִישׁ חַיִל וַיֵּלְכוּ כָל הַלַּיְלָה וַיִּקְחוּ אֶת גְּוִיַּת שָׁאוּל וְאֵת גְּוִיֹּת בָּנָיו מֵחוֹמַת בֵּית שָׁן וַיָּבֹאוּ יָבֵשָׁה וַיִּשְׂרְפוּ אֹתָם שָׁם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּק֜וּמוּ כׇּל־אִ֣ישׁ חַ֘יִל֮ וַיֵּלְכ֣וּ כׇל־הַלַּ֒יְלָה֒ וַיִּקְח֞וּ אֶת־גְּוִיַּ֣ת שָׁא֗וּל וְאֵת֙ גְּוִיֹּ֣ת בָּנָ֔יו מֵחוֹמַ֖ת בֵּ֣ית שָׁ֑ן וַיָּבֹ֣אוּ יָבֵ֔שָׁה וַיִּשְׂרְפ֥וּ אֹתָ֖ם שָֽׁם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישרפו אותם שם" - (תרגום) וקלו עליהן כמא דקלן על מלכיא תמן כדתנן (עבודה זרה יא א) שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וישרפו" - על הבשר יאמר על כי נסרחו ורמה עלתה בהם לזה שרפו אותם או על כלי תשמישו יאמר כי כן הדרך לשרוף כלי תשמישי המלך לבל ישתמש בהם אחר וכן אמרו רבותינו ז"ל שורפין על המלכים