מ"ג שמואל א כ מא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הנער בא ודוד קם מאצל הנגב ויפל לאפיו ארצה וישתחו שלש פעמים וישקו איש את רעהו ויבכו איש את רעהו עד דוד הגדיל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הַנַּעַר בָּא וְדָוִד קָם מֵאֵצֶל הַנֶּגֶב וַיִּפֹּל לְאַפָּיו אַרְצָה וַיִּשְׁתַּחוּ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים וַיִּשְּׁקוּ אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ וַיִּבְכּוּ אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ עַד דָּוִד הִגְדִּיל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הַנַּ֘עַר֮ בָּא֒ וְדָוִ֗ד קָ֚ם מֵאֵ֣צֶל הַנֶּ֔גֶב וַיִּפֹּ֨ל לְאַפָּ֥יו אַ֛רְצָה וַיִּשְׁתַּ֖חוּ שָׁלֹ֣שׁ פְּעָמִ֑ים וַֽיִּשְּׁק֣וּ ׀ אִ֣ישׁ אֶת־רֵעֵ֗הוּ וַיִּבְכּוּ֙ אִ֣ישׁ אֶת־רֵעֵ֔הוּ עַד־דָּוִ֖ד הִגְדִּֽיל׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

עוּלֵימָא אָתָא וְדָוִד קָם מִסְטַר אֶבֶן אָתָא דְלָקֳבֵיל דָרוֹמָא וּנְפַל עַל אַפּוֹהִי עַל אַרְעָא וּסְגִיד תְּלַת זִמְנִין וּנְשִׁיקוּ גְבַר יַת חַבְרֵיהּ וּבְכוּ גְבַר עִם חַבְרֵיהּ עַד דְדָוִד אַסְגִי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מאצל הנגב" - (תרגום) מסטר אבן אתא דלקביל דרומא

"עד דוד הגדיל" - הרבה לבכות

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את רעהו" - עם רעהו על כי היה קשה להם הפרידה

"עד דוד הגדיל" - הרבה לבכות יותר מיהונתן

"לאפיו" - על פניו

"מאצל הנגב" - מצד הדרומי של אבן האזל ויהונתן ירה החצים מול צד הצפוני

"ודוד קם" - היות מתחלה היו שם אנשים ולא היה יכול לדבר עם דוד פנים אל פנים וכאשר חשש מזה מאז ולכך עשה הסימן עם החצים וכאשר גמר הסימן הלכו להם האנשים ושלח גם הוא את הנער וכאשר שמע דוד בשלחו את הנער הבין בדבר שאין שם איש וקם ממקומו והלך אליו

"הנער בא" - רצה לומר הלך לבוא העירה

מצודת ציון

"הגדיל" - מלשון גודל ורבוי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עד דוד הגדיל". ר"ל עד שהתחיל דוד לבכות בקול גדול, ונתירא שלא ישמע לכן א"ל לך לשלום, והזכירו שנית השבועה שנשבעו בשם ה', והגם שהם יתרחקו ה' קרוב אליהם, שלא יפסיק בינם המקום, וז"ש "ביני ובינך". ולא הזמן, וזה שאמר "עד עולם":