מ"ג שמואל א כא יב

מקראות גדולות שמואל א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמרו עבדי אכיש אליו הלוא זה דוד מלך הארץ הלוא לזה יענו במחלות לאמר הכה שאול באלפו [באלפיו] ודוד ברבבתו [ברבבתיו]

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמְרוּ עַבְדֵי אָכִישׁ אֵלָיו הֲלוֹא זֶה דָוִד מֶלֶךְ הָאָרֶץ הֲלוֹא לָזֶה יַעֲנוּ בַמְּחֹלוֹת לֵאמֹר הִכָּה שָׁאוּל באלפו [בַּאֲלָפָיו] וְדָוִד ברבבתו [בְּרִבְבֹתָיו].

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֨אמְר֜וּ עַבְדֵ֤י אָכִישׁ֙ אֵלָ֔יו הֲלוֹא־זֶ֥ה דָוִ֖ד מֶ֣לֶךְ הָאָ֑רֶץ הֲל֣וֹא לָזֶ֗ה יַעֲנ֤וּ בַמְּחֹלוֹת֙ לֵאמֹ֔ר הִכָּ֤ה שָׁאוּל֙ בַּאֲלָפָ֔ו וְדָוִ֖ד בְּרִבְבֹתָֽו׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא זה דוד מלך הארץ" - אמרו לו לאכיש תנאי היה בינינו (לעיל יז ט) אם יוכל להלחם אתי והכני והיינו לכם לעבדים אין לך אלא שתרד מכסאך ויהיה מלך הארץ הזאת

אלשיך (כל הפרק)(כל הפסוק)

(יב) "ויאמרו עבדי אכיש אליו הלא זה דוד מלך הארץ". הוא כל ארץ ישראל הנקראת הארץ סתם, כלומר ויחריב את ארצך כי לרמותך בא. ושמא תאמר כי שאול הוא המולך ולא זה, הנה האחר יש לו השם ולזה הפועל, כי "הלא לזה יענו" בקול רם "במחולות לאמר הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו", הנה כי לא אמרו המלך שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, כי במלכות השוו אותם, ולשאול נתנו האלפים ולדוד הרבבות, הנה כי לפי האמת גדול כבוד מלכות של זה משאול:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הלא לזה יענו" - רצה לומר הלא עליו היה השבח לזמר במחולות לאמר הכה וגו' ודוד ברבבותיו

"מלך הארץ" - רצה לומר חשוב כמלך על היותו יוצא ובא במלחמה לפני העם

מצודת ציון

"יענו" - ענין הרמת קול כמו (דברים כז יד)וענו הלוים וגו' קול רם

"במחולות" - שם כלי זמר