מ"ג שמואל א יב יז

מקראות גדולות שמואל א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הלוא קציר חטים היום אקרא אל יהוה ויתן קלות ומטר ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהוה לשאול לכם מלך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֲלוֹא קְצִיר חִטִּים הַיּוֹם אֶקְרָא אֶל יְהוָה וְיִתֵּן קֹלוֹת וּמָטָר וּדְעוּ וּרְאוּ כִּי רָעַתְכֶם רַבָּה אֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם בְּעֵינֵי יְהוָה לִשְׁאוֹל לָכֶם מֶלֶךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֲל֤וֹא קְצִיר־חִטִּים֙ הַיּ֔וֹם אֶקְרָא֙ אֶל־יְהֹוָ֔ה וְיִתֵּ֥ן קֹל֖וֹת וּמָטָ֑ר וּדְע֣וּ וּרְא֗וּ כִּֽי־רָעַתְכֶ֤ם רַבָּה֙ אֲשֶׁ֤ר עֲשִׂיתֶם֙ בְּעֵינֵ֣י יְהֹוָ֔ה לִשְׁא֥וֹל לָכֶ֖ם מֶֽלֶךְ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא קציר חטים היום" - והגשמים סימן קללה וקשה בעיני הקב"ה להביא פורענות חנם אף על פי כן יש בי כח ואקרא אל ה' ויתן קולות ומטר

"ודעו וראו" - כי לא הייתם צריכים לשאול מלך לזלזל בי

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ודעו" - ובזה דעו שרבה רעתכם וכאשר אמרתי ואף שהסכים המקום עמכם כי כן מעשה ה' אבל האמת הוא שעשיתם הרע לעצמכם וגם רעה היא בעיני ה'

"אקרא וגו'" - ועם כל זאת כאשר אקרא אל ה' על המטר ישמע קולי ויתן קולות רעמים ומטר כי כן ימלא שאלת המבקש הטובה היא אם רעה

"הלא קציר חטים היום" - ואם כן עתה המטר לקללה תחשב ואף רעה היא בעיני ה' להביא הקללה בעולם על לא דבר

מצודת ציון

"רבה" - גדולה