מ"ג שמואל א יב ג

מקראות גדולות שמואל א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הנני ענו בי נגד יהוה ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי את מי רצותי ומיד מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הִנְנִי עֲנוּ בִי נֶגֶד יְהוָה וְנֶגֶד מְשִׁיחוֹ אֶת שׁוֹר מִי לָקַחְתִּי וַחֲמוֹר מִי לָקַחְתִּי וְאֶת מִי עָשַׁקְתִּי אֶת מִי רַצּוֹתִי וּמִיַּד מִי לָקַחְתִּי כֹפֶר וְאַעְלִים עֵינַי בּוֹ וְאָשִׁיב לָכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הִנְנִ֣י עֲנ֣וּ בִי֩ נֶ֨גֶד יְהֹוָ֜ה וְנֶ֣גֶד מְשִׁיח֗וֹ אֶת־שׁוֹר֩ ׀ מִ֨י לָקַ֜חְתִּי וַחֲמ֧וֹר מִ֣י לָקַ֗חְתִּי וְאֶת־מִ֤י עָשַׁ֙קְתִּי֙ אֶת־מִ֣י רַצּ֔וֹתִי וּמִיַּד־מִי֙ לָקַ֣חְתִּי כֹ֔פֶר וְאַעְלִ֥ים עֵינַ֖י בּ֑וֹ וְאָשִׁ֖יב לָכֶֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את שור מי לקחתי" - לעבודתי

"וחמור מי לקחתי" - כשהייתי הולך מעיר לעיר לשפוט אותם על עסקי צרכיהם הייתי הולך על החמור שלי והיה לי ליטול משלהם

"את מי רצותי" - כל לשון מרוצה הסמוך לעושק לשון עשוק ורצוץ הוא חומס דלים ורוצץ

"ואעלים עיני בו" - כדי להעלים עיני מן המשפט בשביל הממון

"ואשיב לכם" - כל מה שתאמרו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואעלים עיני בו" - ובעבור הכופר העלמתי עיני מבלי לענשו עונש הראוי

"ואשיב לכם" - רצה לומר וכאשר תענו בי דבר מה בעודי פה הנה אשיב לכם על דבריכם

"לקחתי כופר" - פדיון על פשעו

"הנני" - רצה לומר בעוד שאני פה ענו בי נגד ה' ונגד המלך הנמשח מה'

מצודת ציון

"ענו" - העידו כמו (שמות כ יג)לא תענה

"שור מי" - שור של מי

"עשקתי" - מלשון עושק וגזל

"רצותי" - ענין שבירת הגוף וכן (דברים כח לג) עשוק ורצוץ

"כופר" - פדיון