מ"ג שמואל א טו כא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויקח העם מהשלל צאן ובקר ראשית החרם לזבח ליהוה אלהיך בגלגל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּקַּח הָעָם מֵהַשָּׁלָל צֹאן וּבָקָר רֵאשִׁית הַחֵרֶם לִזְבֹּחַ לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ בַּגִּלְגָּל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּקַּ֨ח הָעָ֧ם מֵהַשָּׁלָ֛ל צֹ֥אן וּבָקָ֖ר רֵאשִׁ֣ית הַחֵ֑רֶם לִזְבֹּ֛חַ לַיהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ בַּגִּלְגָּֽל׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

ואפריש עמא מן בזתא עאן ותורין קדם דיחרמון לדבחא קדם יי אלהך בגלגלא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראשית החרם" - מיטב החרם וכן (דברים יח ד) ראשית דגנך כמה שנאמר (במדבר יח ל) בהרימכם את חלבו ממנו ויונתן תרגם קדם דיחרמון

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויקח העם" - ואף מהשלל לא לקחתי אני מאומה כי אם העם לקחו וזה לכונה טובה לזבוח לה'

מצודת ציון

"ראשית החרם" - מיטב מדבר הנחרם כמו (עמוס ו ו)וראשית שמנים ימשחו