מ"ג שמואל א א כב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וחנה לא עלתה כי אמרה לאישה עד יגמל הנער והבאתיו ונראה את פני יהוה וישב שם עד עולם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְחַנָּה לֹא עָלָתָה כִּי אָמְרָה לְאִישָׁהּ עַד יִגָּמֵל הַנַּעַר וַהֲבִאֹתִיו וְנִרְאָה אֶת פְּנֵי יְהוָה וְיָשַׁב שָׁם עַד עוֹלָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְחַנָּ֖ה לֹ֣א עָלָ֑תָה כִּֽי־אָמְרָ֣ה לְאִישָׁ֗הּ עַ֣ד יִגָּמֵ֤ל הַנַּ֙עַר֙ וַהֲבִאֹתִ֗יו וְנִרְאָה֙ אֶת־פְּנֵ֣י יְהֹוָ֔ה וְיָ֥שַׁב שָׁ֖ם עַד־עוֹלָֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְחַנָה לָא סְלִיקַת אֲרֵי אֲמָרַת לְבַעֲלָהּ עַד דְיִתְחַסֵיל רַבְיָא וְאַיְתִינֵיהּ וְאִתְחֲזֵי קֳדָם יְיָ וִיתֵיב תַּמָן עַד עָלְמָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עד יגמל" - לסוף כ"ב (ספרים אחרים כ"ד) חדשים שכך זמן תינוק לינק

"וישב שם עד עולם" - עולמם של לוים חמשים שנה שנאמר (במדבר ח כה) ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה וכך היו ימיו של שמואל חמשים ושתים שהרי עלי שפט את ישראל ארבעים שנה וביום תפלת חנה נתמנה שופט צא אותה שנה לעיבורו של שמואל נשתיירו ל"ט ושמואל פירנס את ישראל משמת עלי י"ג שנה שהרי יום שמת עלי גלה הארון וישב בשדה פלשתים ז' חדשים (לקמן ו א) משם בא לקרית יערים עד שהעלהו דוד משמלך שבע שנים בחברון על יהודה והמליכוהו כל ישראל עליהם וכתיב (שם ז ב) ויהי מיום שבת הארון בקרית יערים וירבו הימים ויהיו עשרים שנה צא מהן שבע שנים שמלך דוד בחברון נמצא משגלה הארון עד שמת שאול שלש עשרה שנה ושבעה חדשים ושמואל מת לפני שאול ארבעה חדשים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וחנה לא עלתה". הגם שהיה דרך היולדות לעלות בעצמן ולהביא קניהן, שכל הקרבנות היה המצוה שיביאם בעל הקרבן ליד הכהן כמבואר בתו"כ (עיין בפירושי לתו"כ על פ'

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישב שם" - הנער ישב שם עד עולם רצה לומר כל ימי עלי בכדי לשמש אותו

"עד יגמל הנער" - רצה לומר לא אזוז מביתי עד יגמל הנער ואחרי הגמלו אביא גם אותו אל בית ה' ונראה את פני ה' להשתחוות לפניו ולהודות לו על הנער היולד

"לא עלתה" - בהשנה ההיא

מצודת ציון

"יגמל" - ענין גמר ההנקה וכן (בראשית כא ח) ביום הגמל