מ"ג צפניה ג ט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יהוה לעבדו שכם אחד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי אָז אֶהְפֹּךְ אֶל עַמִּים שָׂפָה בְרוּרָה לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם יְהוָה לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּֽי־אָ֛ז אֶהְפֹּ֥ךְ אֶל־עַמִּ֖ים שָׂפָ֣ה בְרוּרָ֑ה לִקְרֹ֤א כֻלָּם֙ בְּשֵׁ֣ם יְהֹוָ֔ה לְעׇבְד֖וֹ שְׁכֶ֥ם אֶחָֽד׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

אֲרֵי בְּכֵן אֱשַׁנֵי עַל עַמְמַיָא מַמְלַל חָד בְּהִיר לְצַלָאָה כּוּלְהוֹן בִּשְׁמָא דַייָ לְמִפְלַח קֳדָמוֹהִי כְּתַף חָד:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי אז", וע"י מלחמת גוג ומגוג יכירו כולם כח ה' ונפלאותיו, ויעזבו את עצביהם ויקבלו עליהם עול מלכות שמים (כמ"ש ישעיה ס"ו פסוק י"ח י"ט כ', יחזקאל ל"ט כ"א, זכריה י"ד), "ואז אהפך אל עמים שפה ברורה", שעד עתה קראו שם ה' בשפה, אבל לא בשפה ברורה, כי היו מערבים אמונות שוא והבלי נכר בעניני האלהות, ואז יקראו בשפה ברורה באחדות הבורא, "לקרא כולם בשם ה'", ותחת שעד עתה לא עבדוהו שכם אחד, כי נחלקו לכתות שונות ועבדוהו עבודות מתחלפות, ואז "יעבדוהו שכם אחד" כפי העבודה שצוה בתורתו:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לקרוא כולם" - ר"ל אחדות הלשון יהיה סבה שיתייחדו באמונה לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד ובדעה אחת

"כי אז אהפוך" - אשר אז אהפוך על העכו"ם שידברו שפה ברורה תמורת עמקי השפה אשר עמהם ר"ל שידברו בלשון הקדש במקום הלשון שמדברים עכשיו

מצודת ציון

"שפה" - כן יקרא לשון עם ועם וכן שפת רעהו (שם יא)

"ברורה" - כלפי שקורא לשון העכו"ם עמקי שפה כמ"ש עם עמקי שפה (ישעיהו לג)קורא למולם לשון הקדש שפה ברורה ונקיה

"שכם" - ר"ל צד אחד ודעה אחת כמו דרך ירצחו שכמה (הושע ו)

<< · מ"ג צפניה · ג · ט · >>