מ"ג עזרא ב סב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אלה בקשו כתבם המתיחשים ולא נמצאו ויגאלו מן הכהנה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֵלֶּה בִּקְשׁוּ כְתָבָם הַמִּתְיַחְשִׂים וְלֹא נִמְצָאוּ וַיְגֹאֲלוּ מִן הַכְּהֻנָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֵ֗לֶּה בִּקְשׁ֧וּ כְתָבָ֛ם הַמִּתְיַחְשִׂ֖ים וְלֹ֣א נִמְצָ֑אוּ וַֽיְגֹאֲל֖וּ מִן־הַכְּהֻנָּֽה׃


"אלה" - כהנים הללו המתיחסים שהיה להם להתיחס באותו כתב ולא נמצא כתב יחוסן

"ויגאלו" - שהיו מגואלים ומגועלים שלא יעבודו עוד עם שאר הכהנים בעבור שלא נמצא כתב יחוסן

השאלות

(סא)    למה ספר שלקח מבנות ברזילי אשה ושנקראה על שמה:

(סא - סב) "בני הקוץ בני ברזילי", ר"ל שמשפחת הקוץ היו כהנים ונזכרו בדה"י [א' כ"ד י"ט] שהיו בית השביעי במעמד המשמרות, ועתה נולד בקצת בניו ספק, והיה הסיבה לזה מפני שקוץ לקח אשה מבנות ברזילי חשובים בימי דוד ושלמה, והבנים שנולדו מן האשה הזאת נקראו לכבוד על שם ברזילי ג"כ, וי"ל שחביה הוא הבן שנולד מן האשה הזאת ובניו היה להם שני שמות שנקראו בשם בני הקוץ וגם בשם בני ברזילי, ומפרש שזה היה מפני "אשר לקח "[ר"ל הקוץ לקח] "מבנות ברזילי הגלעדי אשה ויקרא" הוא חביה שנולד מן האשה הזאת נקרא "על שמם", שנקרא על שם אביו ועל שם אבי אמו, והבנים נקראו בני הקוץ ובני ברזילי, וכ"ז שהיה ספר היחוס בידם לא היה בזה חשש, אבל" עתה בקשו כתבם המתיחשים ולא נמצאו" כתבי היחוס שלהם [כי היה לכל משפחה ספר יחוס כולל לכל המשפחה ויחידים היו להם ג"כ ע"ז כתבים בפ"ע איש איש יחוסו הפרטי ולא נמצא לא כתבם הכולל [ועז"א כתבם בלשון יחיד] ולא יחוסיהם הפרטיים שעז"א ולא נמצאו בל"ר] ועי"כ נפל ספק בענינם כי יש לחוש שאינם כהנים כלל רק ישראלים מבני ברזילי, כי היתה גם משפחה מישראל שנקראת בשם בני ברזילי, ולכן "ויגאלו מן הכהונה", בפרט כי בספק כזה נכנס ספק אחר שהם חללים, כי עי"כ גם הם בעצמם לא נשמרו מנשים הפסולות לכהונה, וזה נכלל במ"ש "ויגואלו", שכבר נגאלו מן הכהונה כי לקחו נשים פסולות, ובזה תמצא חללי שחשב בין עשרה יוחסין:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אלה" - הכהנים האלה

"כתבם" - דבר כתוב מהם

"המתיחשים" - אשר יסופר בו סדר הדורות

"ולא נמצאו" - בספר היחוס לא נמצאו אלה כתובים וזכורים

"ויגאלו" - ולכן נמאסו מן הכהונה

מצודת ציון

"המתיחשים" - ענין יחוס הוא הודעת סדר הדורות מן המשפחות ממי יצאו ומי אביהם

"ויגואלו" - ענין טנוף ונמאס כמו לחם מגואל (מלאכי א)

<< · מ"ג עזרא · ב · סב · >>