מ"ג עזרא א ט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואלה מספרם אגרטלי זהב שלשים אגרטלי כסף אלף מחלפים תשעה ועשרים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֵלֶּה מִסְפָּרָם אֲגַרְטְלֵי זָהָב שְׁלֹשִׁים אֲגַרְטְלֵי כֶסֶף אָלֶף מַחֲלָפִים תִּשְׁעָה וְעֶשְׂרִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֵ֖לֶּה מִסְפָּרָ֑ם אֲגַרְטְלֵ֨י זָהָ֜ב שְׁלֹשִׁ֗ים אֲגַרְטְלֵי־כֶ֙סֶף֙ אָ֔לֶף מַחֲלָפִ֖ים תִּשְׁעָ֥ה וְעֶשְׂרִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מספרם" - של כלי בית ה'

"אגרטלי" - מיני כלים הם

"מחלפים" - הם סכינים והוא ל' בית החלפות שעל כן שהיו נותנין בה הסכינין היתה נקראת לשכת בית החלפות

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(ט - י) "אגרטלי", לדעת חז"ל מין מזרקים. "מחלפים", סכינים, "כפורי" מין מזרקים עי' רש"י. "משנים", שהיו אחרי הקודמים במדרגה, כמו על מיטב הצאן והמשנים (ש"א ט"ו):


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"אגרטלי" - שם כלי ינתן בו המים לנטילת הידים

"מחלפים" - סכינים והוא מלשון כליל יחלוף (ישעיהו ב)על שם שבהם שוחטים ומחליפים מחיים למיתה ועש"ז קראו חז"ל לצדדי האולם מזה ומזה בית החליפות (מדות פ"ד) כי שם גנזו הכהנים סכיניהם

<< · מ"ג עזרא · א · ט · >>