מ"ג משלי י יז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ארח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֹרַח לְחַיִּים שׁוֹמֵר מוּסָר וְעוֹזֵב תּוֹכַחַת מַתְעֶה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֹ֣רַח לְ֭חַיִּים שׁוֹמֵ֣ר מוּסָ֑ר
  וְעֹזֵ֖ב תּוֹכַ֣חַת מַתְעֶֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אורח לחיים" - השומר מוסר היא הדרך לחיים

"ועוזב תוכחת מתעה" - את עצמו ואת אחרים

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אורח לחיים". מי שהוא "שומר מוסר" במדותיו הוא דורך אל החיים הנצחיים והגופיים, כי טוב המדות והתכונות יועילו לאדם בדברים המדיניים, ויהיה מפני זה אהוב לאנשים, והוא ג"כ מישיר אל קנין שלימות המושכלות כמו שקדם. ואולם מי שהוא "עוזב תוכחת" הוא תועה בדעותיו ו"מתעה" זולתו מאורח חיים, כי רבים ימשכו לו, להיות יצר לב האדם רע מנעוריו.

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שומר מוסר" - ר"ל שמירת המוסר הוא אורח לחיים.

"מתעה" - הוא תועה מאורח חיים.

מצודת ציון

"מתעה" - כמו תועה, או מתעה נפשו.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"אורח חיים שומר מוסר", יש הבדל בין מוסר ובין תוכחה, המוסר יהיה מצד ההכרח שימסר את הנפש בל תצא חוץ לגדרה על ידי יראת העונש, והתוכחה הוא ע"י וכוח וראיות השכל שמראה לו תועלת הדרך הטובה, וע"פ הרוב ע"י המוסר ימנע מדרך הרע מפני יראת העונש, וע"י התוכחה ילך בדרך הטוב מפני שמשיג תועלת הדרך הטוב, וע"כ אומר רבותא כי השומר מוסר לא לבד שע"י ימנע מדרך המות, כי גם תוליכהו אל אורח חיים, כי ע"י שיסור מרע יתחיל לעשות טוב, "ועוזב תוכחת מתעה", שלא לבד שלא ילך בארח חיים כי גם יתעה אל דרך המות, כי שני הדרכים מקבילים זה מול זה וכשעוזב דרך חיים יתעה אל דרך שכנגדו:


ביאור המילות

"מוסר, תוכחת", הבדלם למעלה (ג' י"א):

 

<< · מ"ג משלי · י · יז · >>