מ"ג משלי ו כד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לשמרך מאשת רע מחלקת לשון נכריה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לִשְׁמָרְךָ מֵאֵשֶׁת רָע מֵחֶלְקַת לָשׁוֹן נָכְרִיָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לִ֭שְׁמׇרְךָ מֵאֵ֣שֶׁת רָ֑ע
  מֵ֝חֶלְקַ֗ת לָשׁ֥וֹן נׇכְרִיָּֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשמרך מאשת רע" - התורה תשמרך מאשה של מנהג רע ועל כרחך לא דבר שלמה אשה רעה אלא כנגד עבודת גלולים שהיא שקולה כנגד הכל שאם תאמר אשה זונה ממש וכי כל שכרה ושבחה של תורה ששומרת מן הזונה לבדה אלא ע"כ זו עבודת גלולים שהיא חמורה כנגד הכל

"מחלקת לשון" - מטחות עינים של לשון נכריה

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


" והיא דרך לשמרך מאשת רע". מהמשך לפתוי אשת איש לנאף עמה מצד העונש הנפלא אשר הטילה התורה במצות וגם בספוריה במה שזכרה מענין אבימלך ופרעה על דבר שרי אשת אברם והנה קרא זאת האשה אשת רע להורות כי הש"י לא יתן כמו זאת האשה המנאפת לטובים וקראה נכריה לפי שאינה אשתו אבל היא אשת איש אחר:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"לשמרך מאשת רע", זונה ישראלית, "מחלקת לשון נכריה" זונה עכו"ם, והגם שתפתה אותך בחלקת לשון, ולפי המליצה אשת רע החכמות המובילות אל ההכחשה באלהות, וחלקת לשון נכריה דרכי הע"ג, הגם שהולכים בדרכי ההיקשים התבונים שזה נרמז תמיד במלת לשון שמורה על הבינה:


 

הגאון מווילנה (כל הפרק)(כל הפסוק)


"לשמורך מאשת רע" - היא החמדה, שהיא הנוקבא של הרע, כמו שפירשנו, שהיא אינה רוצה אלא להרע לאדם - שיהא רודף כל ימי חייו אחר ההבל, ולא ינוח יום ולילה, ואינו אוכל ואינו שותה, ונוסע למרחקים בצינים ופחים, ואין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא, ולכן נקראת אשת רע, שאין בה טוב כלל.

"מחלקת לשון נכריה" - היא התאוה, שנקראת נכריה, כמו שנאמר (משלי ב טז): "אמריה החליקה". וזו התאוה, יש לה חלקת פה, כי היא מדברת טוב לאדם, ומראה את עצמה לאדם כאוהב - לתת לו תענוגי עולם הזה, 'אכול ושתה' תאמר לו, ושימלא תאוותו וילך אחרי תענוגי העולם הזה, ולכן אמר מחלקת לשון נכריה.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לשמרך" - כי המוסר יועיל לשמרך מאשה זונה.

"מחלקת" - מחלקלקות פתויי הנכריה, והוא כפל ענין במ"ש.

<< · מ"ג משלי · ו · כד · >>