מ"ג משלי ה ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
רגליה ירדות מות שאול צעדיה יתמכו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
רַגְלֶיהָ יֹרְדוֹת מָוֶת שְׁאוֹל צְעָדֶיהָ יִתְמֹכוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
רַ֭גְלֶיהָ יֹרְד֣וֹת מָ֑וֶת
  שְׁ֝א֗וֹל צְעָדֶ֥יהָ יִתְמֹֽכוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רגליה יורדות מות שאול צעדיה יתמוכו" - ל' קורבה

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"רגליה". יורדות אל מות והשחתה וצעדיה הם תומכים ומחזיקים המות ר"ל שהם עוזרים להביא המות באופן נפלא ובזה הם כאילו סומכים ידי המות ומחזיקים אותה על החיים:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"רגליה" - ר"ל דרך רגלי הפתוי מביא המיתה.

"יתמוכו" - תומכים ומחזיקים את השאול, שיהיה הנפתה נופל בה.

מצודת ציון

"צעדיה" - ענין פסיעות והילוך.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"רגליה יורדות מות", ההולך אחריה ושומע לה, (כמו אשר ברגליך, (שמות י"א)) תוביל אותו למות, "שאול צעדיה יתמכו", השאול הוא הבור העמוק שלפעמים יפול בו בעודו חיים, ור"ל שגם צעדיה מי שהולך אליה הגם שעוד לא שכב עמה, יתמכו את השאול והבור שיפול בו, ולא יוכל עוד לצאת משם, ועל המליצה יאמר, שמי שנתפס כבר למינות ימות מיתת הנפש, וגם ההולך בדרכה להשתמש בהיקשים המתעים ובהקדמות הפילוסופיות שבה, לא יוכל עוד לצאת משם:


ביאור המילות

"מות, שאול". עי' למעלה (א' י"ב):

 

נחמיאש (כל הפרק)(כל הפסוק)

רגליה יורדות מות שאול צעדיה יתמוכו — כי כל מהלכה ותמיכת צעדיה לרדת את עמקי שאול ואל מוקשי מות.

ויש מפרשים, יורדות פועל יוצא, כאילו אמר "מורידות", ובא כמו "אפוד ירד בידו" (שמואל א כג, ו), "ותרדנה עינינו דמעה" (ירמיהו ט, יז).

ויש מפרשים יורדות שֵם, כאילו אמר: רגליה מורידות מות, כעניין "במורד בית חורון" (יהושע י, יא).

וטעם שאול צעדיה יתמוכו, כאילו צעדיה תומכים שאול לבל יפרד מהם:

<< · מ"ג משלי · ה · ה · >>