מ"ג מלכים א י יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה מלבד אשר נתן לה כיד המלך שלמה ותפן ותלך לארצה היא ועבדיה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה נָתַן לְמַלְכַּת שְׁבָא אֶת כָּל חֶפְצָהּ אֲשֶׁר שָׁאָלָה מִלְּבַד אֲשֶׁר נָתַן לָהּ כְּיַד הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה וַתֵּפֶן וַתֵּלֶךְ לְאַרְצָהּ הִיא וַעֲבָדֶיהָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהַמֶּ֨לֶךְ שְׁלֹמֹ֜ה נָתַ֣ן לְמַֽלְכַּת־שְׁבָ֗א אֶת־כׇּל־חֶפְצָהּ֙ אֲשֶׁ֣ר שָׁאָ֔לָה מִלְּבַד֙ אֲשֶׁ֣ר נָֽתַן־לָ֔הּ כְּיַ֖ד הַמֶּ֣לֶךְ שְׁלֹמֹ֑ה וַתֵּ֛פֶן וַתֵּ֥לֶךְ לְאַרְצָ֖הּ הִ֥יא וַעֲבָדֶֽיהָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נתן למלכת שבא" - נתינה זו אינה אלא לימוד חכמה

"כל חפצה" - (בא אליה ונולד ממנה נבוכדנצר והחריב הבית שעמד ארבע מאות ועשר שנים בחלק כל שנים עשר שבטים מהאר"י ז"ל) מלבד אשר נתן לה מתנות ומגדנות המצויין כאן ואינם מצויין במקומה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל חפצה" - מהדברים היקרים שראתה בבית שלמה

"אשר נתן לה" - זולת שאלתה

"כיד המלך שלמה" - רצה לומר בנדיבת רב כראוי למלך שלמה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה". מדברים שראתה באוצר המלך ותחפץ בהן: "מלבד אשר הביאה אל המלך, ר"ל מה שנתן לה כנגד מה שהביאה: ותפן ותלך לארצה." בל תחשוב שהמלכה הזאת אשר נסעה דרך רחוקה כזאת שטטה לראות את המדינות ובאה אל שלמה דרך אגב, כי עקר ביאתה היה רק אל שלמה לבדו ולא פנתה לשום מקום זולתו, ואחר ששבעה שמחות את פניו פנתה בדרך ישר לארצה: