מ"ג מלכים א יט יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויהי כשמע אליהו וילט פניו באדרתו ויצא ויעמד פתח המערה והנה אליו קול ויאמר מה לך פה אליהו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְהִי כִּשְׁמֹעַ אֵלִיָּהוּ וַיָּלֶט פָּנָיו בְּאַדַּרְתּוֹ וַיֵּצֵא וַיַּעֲמֹד פֶּתַח הַמְּעָרָה וְהִנֵּה אֵלָיו קוֹל וַיֹּאמֶר מַה לְּךָ פֹה אֵלִיָּהוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְהִ֣י ׀ כִּשְׁמֹ֣עַ אֵלִיָּ֗הוּ וַיָּ֤לֶט פָּנָיו֙ בְּאַדַּרְתּ֔וֹ וַיֵּצֵ֕א וַֽיַּעֲמֹ֖ד פֶּ֣תַח הַמְּעָרָ֑ה וְהִנֵּ֤ה אֵלָיו֙ ק֔וֹל וַיֹּ֕אמֶר מַה־לְּךָ֥ פֹ֖ה אֵֽלִיָּֽהוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וילט פניו" - (תרגום) וכריך אפוהי וכן הוא אומר (שמואל א כא י) לוטה בשמלה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מה לך פה" - על כי הראהו הכבוד ולא עבר ברוח וברעש ובאש כי אם בקול דממה דקה כי חפץ חסד הוא ולא יעיר כל חמתו לבוא ברוח וברעש ובאש ולזה שאל לו שוב מה לך פה רצה לומר העודך באת הנה לבקש נקמה

"ויצא ויעמוד" - ויצא מהמערה ויעמוד בפתח

"כשמוע אליהו" - את קול הדממה והשכיל שהכבוד עובר וכרך פניו באדרתו לבל יביט את הכבוד כמו שנאמר במשה (שמות ג ו) ויסתר משה פניו

מצודת ציון

"וילט" - ענין כריכה כמו (שמואל א כא י)לוטה בשמלה

"באדרתו" - מלבוש חשוב מיוחד לנביאים וכן (זכריה יג ד)ולא ילבשו אדרת שער

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי". ספר כי בצאת אליהו בפתח המערה שהיה באמצע ההר, כמ"ש צא ועמדת בהר: "וילט פניו". כענין שכתוב (שמות לג, כב) ושכותי כפי עליך, וראה כי תוכן המשל שאין רצון ה' שהנביאים יענשו את העם ויקנאו בזעם, שאל אותו שנית "מה לך פה", ומדוע אינך שב אל שליחותך לנבאות ולהוכיח בלא קנאה ורעש: