מ"ג מלכים א יז יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ותאמר חי יהוה אלהיך אם יש לי מעוג כי אם מלא כף קמח בכד ומעט שמן בצפחת והנני מקששת שנים עצים ובאתי ועשיתיהו לי ולבני ואכלנהו ומתנו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַתֹּאמֶר חַי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אִם יֶשׁ לִי מָעוֹג כִּי אִם מְלֹא כַף קֶמַח בַּכַּד וּמְעַט שֶׁמֶן בַּצַּפָּחַת וְהִנְנִי מְקֹשֶׁשֶׁת שְׁנַיִם עֵצִים וּבָאתִי וַעֲשִׂיתִיהוּ לִי וְלִבְנִי וַאֲכַלְנֻהוּ וָמָתְנוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַתֹּ֗אמֶר חַי־יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֙יךָ֙ אִם־יֶשׁ־לִ֣י מָע֔וֹג כִּ֣י אִם־מְלֹ֤א כַף־קֶ֙מַח֙ בַּכַּ֔ד וּמְעַט־שֶׁ֖מֶן בַּצַּפָּ֑חַת וְהִנְנִ֨י מְקֹשֶׁ֜שֶׁת שְׁנַ֣יִם עֵצִ֗ים וּבָ֙אתִי֙ וַעֲשִׂיתִ֙יהוּ֙ לִ֣י וְלִבְנִ֔י וַאֲכַלְנֻ֖הוּ וָמָֽתְנוּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מעוג" - כמו עוגה

"מלא כף" - תרגם יונתן מלי פיסת ידא

"בצפחת" - ביטויל"א בלע"ז כמו שנאמר בשאול (שמואל א כו יב) צפחת המים אשר מראשותיו

"ומתנו" - משם ולהלן נמות ברעב

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומתנו" - ואחרי זה נמות ברעב כי אין לי עוד מאומה

"מלא כף קמח" - יש לי בכד קמח שעור מלא הכף

"שנים עצים" - לאפות בו 

מצודת ציון

"מעוג" - עוגה וכן (תהלים לה טז)בחנפי לעגי מעוג

"כף" - פס היד

"בכד" - שם כלי

"בצפחת" - צלוחית וכן (שמואל א כו יא)צפחת המים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"כי אם". ה' לא יעשה נס אם לא לצורך גדול, וכל עוד היה לה מזון סעודה אחת לא היה מתנוסס שירבה הקמח והשמן

בדרך נסיי, ולכן הזמין את אליהו בעת שלא היה לה רק סעודה אחת בענין שאחרי כן תמות ברעב ובזה היתה ראויה לנס כדי שלא תמות, וזה שכתוב ואכלנוהו ומתנו: