מ"ג מלכים א ו לא

מקראות גדולות מלכים א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי שמן האיל מזוזות חמשית

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֵת פֶּתַח הַדְּבִיר עָשָׂה דַּלְתוֹת עֲצֵי שָׁמֶן הָאַיִל מְזוּזוֹת חֲמִשִׁית.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֵת֙ פֶּ֣תַח הַדְּבִ֔יר עָשָׂ֖ה דַּלְת֣וֹת עֲצֵי־שָׁ֑מֶן הָאַ֥יִל מְזוּז֖וֹת חֲמִשִֽׁית׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עצי שמן" - עצי זית

"האיל" - אילי הפתח הם המזוזות שמכאן ומכאן עשויות עגולות כמין אילים איליו ואילמיו (ספרים אחרים אלה ואלון) וכן בכל בנין יחזקאל ספות הפתחים קרוים אילים

"מזוזות חמישית" - המפתן האחד והמזוזות מכאן ומכאן שתים הרי שלש והמשקוף שעליו עשוי כשתים כזה וזה השרטוט כך שמעתי ואני אומר מזוזות חמישית חמשה צלעות היו למזוזות ולא היתה מרובעת ואינו מדבר לא במפתן ולא במשקוף שלא מצינו מפתן ומשקוף קרוין אילים

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"עשה דלתות" - שתים היו האחת בהמזוזה מזה והאחת מזה וכל אחת כדי רוחב חצי חלל הפתח

"האיל מזוזות חמשית" - רצה לומר עמודי המזוזות היו בני חמש צלעות ולא מרובעות כדרך רוב המזוזות

"ואת פתח הדביר" - ולפתח העשויה בהמחיצה המפסקת בין ההיכל לבית קודש הקדשים

מצודת ציון

"ואת פתח" - כמו ולפתח וכן (ויקרא טז טו)ועשה את דמו ומשפטו לדמו

"האיל" - עמודי המזוזות נקראים אילים כמו (יחזקאל מ ט)ואיליו שתים אמות ואמר מזוזות לתוספת ביאור בשמות נרדפים כמו (דנייאל יב ב)אדמת עפר