מ"ג ישעיהו סו יד


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: וראיתם ושש לבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה ונודעה יד יהוה את עבדיו וזעם את איביו

מנוקד: וּרְאִיתֶם וְשָׂשׂ לִבְּכֶם וְעַצְמוֹתֵיכֶם כַּדֶּשֶׁא תִפְרַחְנָה וְנוֹדְעָה יַד יְהוָה אֶת עֲבָדָיו וְזָעַם אֶת אֹיְבָיו.

עם טעמים: וּרְאִיתֶם֙ וְשָׂ֣שׂ לִבְּכֶ֔ם וְעַצְמוֹתֵיכֶ֖ם כַּדֶּ֣שֶׁא תִפְרַ֑חְנָה וְנוֹדְעָ֤ה יַד־יְהוָה֙ אֶת־עֲבָדָ֔יו וְזָעַ֖ם אֶת־אֹיְבָֽיו׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונודעה יד ה'" - בעשותו נקמותיו ונוראותיו ידעו עבדיו את כח גבורת ידו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"וראיתם", עד עתה הייתם מאמינים בתקוה העתידה אבל לא ראיתם אותה בעיניכם. עתה "וראיתם אותה בעיניכם". ולכן "ושש לבכם", עד עתה ע"י הבטחון החזק היה רק שמחה צפונה בלבכם כמ"ש כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו, אבל עתה ישיש בששון גלוי (כי זה ההבדל בין ששון ושמחה) והשמחה תתפשט מן הלב אל האיברים החיצונים עד "שעצמותיכם" היבשות עתה "כדשא תפרחנה" מרב טוב "ונודעה יד ה'" עד עתה שלא שלם גמול לצדיקים ולא ענש לרשעים היו רבים מכחישים השכר והעונש, אבל עתה יודע "יד ה' את עבדיו" בשילום שכר הצדיקים "וזעם את אויביו" בעונש הרשעים:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וזעם" - גם ידעו הזעם אשר זעם את אויביו

"ונודעה יד ה'" - אז ידעו עבדיו כח גבורת ה'

"כדשא תפרחנה" - יפרחו כעשב השדה ר"ל יתחזקו בבריאות ולפי שהדאגה והיגון מייבשים העצמות כמ"ש ורוח נכאה תייבש גרם (משלי יז) אמר בעת השמחה יתחזקו העצמות

"וראיתם" - כאשר תראו ירושלים בבניינה ישיש לבכם

מצודת ציון

"כדשא" - כעשב

"תפרחנה" - מלשון הפרחה וגדול

"וזעם" - ענין כעס