מ"ג ישעיהו סו ט


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: האני אשביר ולא אוליד יאמר יהוה אם אני המוליד ועצרתי אמר אלהיך

מנוקד: הַאֲנִי אַשְׁבִּיר וְלֹא אוֹלִיד יֹאמַר יְהוָה אִם אֲנִי הַמּוֹלִיד וְעָצַרְתִּי אָמַר אֱלֹהָיִךְ.

עם טעמים: הַאֲנִ֥י אַשְׁבִּ֛יר וְלֹ֥א אוֹלִ֖יד יֹאמַ֣ר יְהוָ֑ה אִם־אֲנִ֧י הַמּוֹלִ֛יד וְעָצַ֖רְתִּי אָמַ֥ר אֱלֹהָֽיִךְ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האני אשביר ולא אוליד" - האני אביא את האשה על המשבר ולא אפתח רחמה להוציא עוברה כלומר שמא אתחיל בדבר ולא אוכל לגמור והלא אני המוליד את כל היולדות ועכשיו שמא עצרתי בתמיה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"האני אשביר", נגד מה שיתפלאו אם יולד גוי פעם אחת משיב אחר שאני הושבתים על המשבר, ע"י החבלים שהבאתי עליהם שזה ההכנה אל הלידה, ואיך "לא אוליד" ובהכרח תהיה הלידה כללית, ונגד הפליאה היוחל ארץ ביום אחד משיב אחר "שאני הוא המוליד איך ועצרתי" מקצתם, ובהכרח אחר שאני אפתח רחם עקרות להולידם יהיה הדבר כללי. ולכן יבואו החבלים לכלל העם כי אנכי לא אעשה מקצת הדבר רק כולו.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם אני המוליד" - אם אמנם אני הוא המוליד את כל היולדות ושמא עכשיו אעצור אותך בתמיה ר"ל הלא לכל האומות אני הוא הנותן כח בידם ואיך לא אתן הכח בידכם

"האני אשביר" - האני אביא את אשה על המשבר ולא אפתח רחמה שתלד ר"ל שמא אתחיל בדבר ולא אוכל לגמור

מצודת ציון

"אשביר" - מקום מושב היולדת נקרא משבר כמו לא יעמוד במשבר בנים (הושע יג)

"ועצרתי" - ענין עכוב ומניעה כמו עצרני ה' מלדת (בראשית יז)