<< · מ"ג ישעיהו · נט · ט · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
על כן רחק משפט ממנו ולא תשיגנו צדקה נקוה לאור והנה חשך לנגהות באפלות נהלך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עַל כֵּן רָחַק מִשְׁפָּט מִמֶּנּוּ וְלֹא תַשִּׂיגֵנוּ צְדָקָה נְקַוֶּה לָאוֹר וְהִנֵּה חֹשֶׁךְ לִנְגֹהוֹת בָּאֲפֵלוֹת נְהַלֵּךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עַל־כֵּ֗ן רָחַ֤ק מִשְׁפָּט֙ מִמֶּ֔נּוּ וְלֹ֥א תַשִּׂיגֵ֖נוּ צְדָקָ֑ה נְקַוֶּ֤ה לָאוֹר֙ וְהִנֵּה־חֹ֔שֶׁךְ לִנְגֹה֖וֹת בָּאֲפֵל֥וֹת נְהַלֵּֽךְ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רחק משפט ממנו" - שהיינו צועקים חמס מאויבינו ואין הקב"ה שופט לנקום נקמה

"ולא תשיגנו צדקה" - הנחמות הטובות שהבטיחנו אין משיגות אותנו לבוא

"לנגוהות" - נקוה ובאפלות נהלך

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תשיגנו" - ענין קריבה

"לנגוהות" - מלשון נוגה והארה כמו מנוגה נגדו (תהלים יח)

"באפלות" - מלשון אופל וחושך 

מצודת דוד

"לנגוהות" - אנו מקוים לנגוהות ולא כן הוא כי נהלך בחושך והוא כפל עניין במ"ש

"נקוה לאור" - ר"ל אנו מקוים לישועה ובא עוד צרה

"ולא תשיגנו צדקה" - הצדקה שהבטיח לנו המקום לא השיגו אותנו

"על כן" - בעבור זה רחק משפט שאין המקום שופט משפטנו לקחת נקם מיד העכו"ם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על כן רחק משפט ממנו", הגמול שישלם ה' לפי המעשה והזכות נקרא משפט, ואשר יתן ה' מצד החסד נקרא צדקה, אומר המשפט הבא לפי הזכות רחוק מאתנו כי אין לנו זכות.

"והצדקה" הגם שהיא אינה נגבלת לפי מעשי האדם, ואינה עומדת מנגדו להיות נערכה לפי מעשיו ולא שייך בה שהיא רחוק מאתנו כי היא רודפת אחר האדם גם בהיותו בלתי ראוי, אבל "לא תשיגנו צדקה" הגם שהיא רודפת אחרינו לא תוכל להשיג אותנו כי אנו בורחים ממנה ואין אנו רוצים לשבת בצילה כלל.

"נקוה לאור" הישועה "והנה חשך", והנה נקוה עכ"פ "לנגהות" שהוא נוגה הירח והכוכבים שזה נמצא גם בעת שהוא לילה וחשך, אבל "באפלות נהלך", כי נעשה אופל עד שאין אור כלל כי אופל גרע מחשך:

ביאור המילות

"משפט, צדקה". בארתי הבדלם למעלה (א' כו):

"לאור, לנגהות", בארתי (ט' א') כי אור הוא אור המאיר מעצמו כמו אור השמש, ונגה הוא הצהר היוצא מגוף שאין לו אור מעצמו רק מקבל אור מזולתו, ומפלשו באור חוזר. כמו הירח שמקבל אור מהשמש. וכן ביאר החזה עצמו ענין הנוגה אשר ראה במרכבה (יחזקאל א' כח) כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם הוא מראה הנוגה סביב, והקשת הוא רק אור מתפלש על האדים מן אור השמש לא אור עצמי. ובעת יעדר אור השמש ויסתתר תחת האופק אז תשת חשך ויהי לילה, הגם שיאיר הירח, וימצא נגה, כי הנגה יצוייר גם בעת החשך, כי חשך הוא רק מניעת האור. אבל האופל הוא אם לא יש גם נוגה הירח במציאות (כנ"ל ח' כב). ובזה המליצה פה מסודרת מאד שאחר שהיה חשך תחת האור המקוה, קוה לנגוהות שזה יהיה גם בחשך אבל בא אופל, וכן (עמוס ה' כ') הלא חשך יום ה' ולא אור, ואפל ולא נגה לו:
 

<< · מ"ג ישעיהו · נט · ט · >>