<< · מ"ג ישעיהו · נו · י · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
צפו [צפיו] עורים כלם לא ידעו כלם כלבים אלמים לא יוכלו לנבח הזים שכבים אהבי לנום

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
צפו [צֹפָיו] עִוְרִים כֻּלָּם לֹא יָדָעוּ כֻּלָּם כְּלָבִים אִלְּמִים לֹא יוּכְלוּ לִנְבֹּחַ הֹזִים שֹׁכְבִים אֹהֲבֵי לָנוּם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
צֹפָ֞ו עִוְרִ֤ים כֻּלָּם֙ לֹ֣א יָדָ֔עוּ כֻּלָּם֙ כְּלָבִ֣ים אִלְּמִ֔ים לֹ֥א יוּכְל֖וּ לִנְבֹּ֑חַ הֹזִים֙ שֹֽׁכְבִ֔ים אֹהֲבֵ֖י לָנֽוּם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צופיו עורים כולם" - לפי שאמר דרשו ה' וכל הענין והם אינם שומעי' חוזר ואומר הנה הנביאים צועקים להם ומכריזים על התשובה ותיטיב להם והרי פרנסיהם כעורים כולם ואינם רואין את הנולדות כצופה המופקד לראות את החרב בא להזהיר את העם והוא עור מלראות את החרב באה ואלם מלהזהיר את העם ככלב שמינוהו לשמור הבית והוא אלם מלבנות כך פרנסי ישראל אינם מזהירין אותם לחזור למוטב "הוזים שוכבים" - פי' דונש נרדמים שוכבין וי"ת ניימין שכבין ואין לו דמיון

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צופיו" - מלשון צופה הרואה על המגדלים

"לנבוח" - כן נקרא צעקת הכלב

"הוזים" - ענין תרדמה כן תרגם יונתן ואין לו דמיון

"לנום" - מלשון תנומה והיא שינה קלה 

מצודת דוד

"הוזים שוכבים" - השרים המה נרדמים בשינה עמוקה או שוכבים על המטה להתענג להביאם לידי תנומה הוא שינה קלה כי יאהבו את התנומה כדרך המתענגים ולא שמו לב בתקון העם

"כולם כלבים אלמים" - כל השרים מישראל אינם מזהירים את העם על התשובה ולא יועילו להם והמה ככלבים אלמים אשר לא יוכלו לנבוח להבריח החיות הטורפות מן העדר שאין בהם תועלת

"צופיו עורים" - עתה חזר להוכיח את ישראל ואמר הצופים שלהם אשר הועמדו לראות אם השונא בא לעיר הנה המה עורים ואינם רואים ור"ל שרי העם המדריכים את העם אינם משגיחים לתקן דרך העם ועושים עצמם כאלו לא ידעו בקלקול הדור

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צפיו עורים כלם", ואין רואים על הצאן, ויכנה את הצופים האלה בשם כלבים, כי גם הכלב הוא שומר הצאן, ואומר אל החיות הרעות בל יתיראו כי הכלבים ינבחו עליהם עת יבואו לטרוף מן העדר, כי הכלבים צריך שיהיה להם ג' תנאים.
  • א) שיראו בבוא הטורף בלילה, אבל הם "עורים כולם".
  • ב) שיוכלו לנבוח על הטורף אבל הם "כלבים אלמים לא יוכלו לנבח".
  • ג) שיהיו נעורים כל הלילה, והם "הזים שכבים אהבים לנום", וא"כ אין להם להתירא מכלבים האלה:

ביאור המילות

"עורים, לא ידעו". הכפל הוא באור החסרון הנמשך מהם, ע"י שהם עורים, עי"כ לא ידעו מה נעשה בעדר. ע"י שהם אלמים עי"כ לא יוכלו לנבוח, ואין לכם לירא מנביחתם, ע"י שהם הוזים עי"כ הם אוהבי לנום:
 

<< · מ"ג ישעיהו · נו · י · >>