מ"ג ישעיהו מח כ


כ. צְאוּ מִבָּבֶל בִּרְחוּ מִכַּשְׂדִּים בְּקוֹל רִנָּה הַגִּידוּ הַשְׁמִיעוּ זֹאת הוֹצִיאוּהָ עַד קְצֵה הָאָרֶץ אִמְרוּ גָּאַל יְהוָה עַבְדּוֹ יַעֲקֹב.

פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: צאו מבבל ברחו מכשדים בקול רנה הגידו השמיעו זאת הוציאוה עד קצה הארץ אמרו גאל יהוה עבדו יעקב

מנוקד: צְאוּ מִבָּבֶל בִּרְחוּ מִכַּשְׂדִּים בְּקוֹל רִנָּה הַגִּידוּ הַשְׁמִיעוּ זֹאת הוֹצִיאוּהָ עַד קְצֵה הָאָרֶץ אִמְרוּ גָּאַל יְהוָה עַבְדּוֹ יַעֲקֹב.

עם טעמים: צְא֣וּ מִבָּבֶל֮ בִּרְח֣וּ מִכַּשְׂדִּים֒ בְּק֣וֹל רִנָּ֗ה הַגִּ֤ידוּ הַשְׁמִ֙יעוּ֙ זֹ֔את הוֹצִיא֖וּהָ עַד־קְצֵ֣ה הָאָ֑רֶץ אִמְר֕וּ גָּאַ֥ל יְהוָ֖ה עַבְדּ֥וֹ יַעֲקֹֽב׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"צאו", לכן "צאו מבבל בקול רנה", ולא תדאגו, כי אם תזכו תהיה זאת תשועת עולמים, וגם "הגידו" תוכלו להגיד בשורה זאת, וגם "השמיעו" בפרהסיא, ולא לבד במקום קרוב כי תוכלו להשמיע זאת "עד קצה הארץ" לאמר "גאל ה' את עבדו יעקב", כי הגאולה מבבל בודאי תבא:


ביאור המילות

"צאו מבבל ברחו מכשדים", מצייר כי בצאתם מבבל עוד היתה בבל שקטה, ובדרך בעודם במדינת כשדים כבר יהיה מגן וחרב ומלחמה, עד שהגם שיצאו מבבל ולא יברחו, יברחו ממדינת כשדים. וההבדל בין הגדה ושמיעה מבואר (למעלה מ"א כ"ו, מ"ג י"ב, מד ח', מה כא. מח ג' ג'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"עבדו יעקב" - את עבדו יעקב

"הוציאוה" - הוציאו קול הבשורה להיות נשמע עד קצה הארץ

"הגידו וגו'" - אמרו זאת הבשורה

"ברחו" - מהרו ללכת מכשדים

"צאו מבבל" - כי אמר לך צאו מבבל

מצודת ציון

"ברחו" - ענין מהירות ההליכה ועם היא מבלי פחד