מ"ג ישעיהו לח יח


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: כי לא שאול תודך מות יהללך לא ישברו יורדי בור אל אמתך

מנוקד: כִּי לֹא שְׁאוֹל תּוֹדֶךָּ מָוֶת יְהַלְלֶךָּ לֹא יְשַׂבְּרוּ יוֹרְדֵי בוֹר אֶל אֲמִתֶּךָ.

עם טעמים: כִּ֣י לֹ֥א שְׁא֛וֹל תּוֹדֶ֖ךָּ מָ֣וֶת יְהַלְלֶ֑ךָּ לֹֽא־יְשַׂבְּר֥וּ יֽוֹרְדֵי־ב֖וֹר אֶל־אֲמִתֶּֽךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי לא שאול תודך" - אם הייתי מת לא הייתי מודה לך על הנס של מפלת סנחריב ולא הייתי סובר אל אמתת הבטחתך שהבטחתני עליו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי לא, כי ההודאה להודות לך" על טובך לא יצויר רק אם אהיה קיים לא אם אהיה נפסד בשאול, "ולהללך" לספר שבחי מעשיך ג"כ רק החי יוכל להלל מעשיך, וגם "לשבר אל אמתך" שהוא קיום הבטחתך על העתיד, גם זה לא יצוייר רק בחיים לא ביורדי בור, ומבאר דבריו.


ביאור המילות

"אל אמתך". תחת את, כמו וירדפו אל מדין, ויען שאמתת ההבטחה היא עתידה לא הוה, וצריך ליחל עליה, בא הגבול שאליו, שיקוו ויחכו אל אמתך:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לא ישברו" - האנשים אשר כבר ירדו אל הבור לא יקוו שתאמת להם הבטחתך כי אין להם תועלת בעניני זה העולם ור"ל אם כבר הייתי מת לא הייתי מקוה עוד על מפלת סנחריב כאשר הבטחת

"כי לא שאול תודך" - מי שהוא בשאול אינו מודה לך ר"ל אם הייתי מת לא הייתי מודה לך על מפלת סנחריב

"מות יהללך" - אנשי מות לא יהללך ומלת לא משמשת בשתים וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"ישברו" - ענין תקוה כמו עיני כל אליך ישברו (תהלים קמה)