מ"ג ישעיהו כ ב


ב. בָּעֵת הַהִיא דִּבֶּר יְהוָה בְּיַד יְשַׁעְיָהוּ בֶן אָמוֹץ לֵאמֹר לֵךְ וּפִתַּחְתָּ הַשַּׂק מֵעַל מָתְנֶיךָ וְנַעַלְךָ תַחֲלֹץ מֵעַל רַגְלֶיךָ וַיַּעַשׂ כֵּן הָלֹךְ עָרוֹם וְיָחֵף.

פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: בעת ההיא דבר יהוה ביד ישעיהו בן אמוץ לאמר לך ופתחת השק מעל מתניך ונעלך תחלץ מעל רגליך ויעש כן הלך ערום ויחף

מנוקד: בָּעֵת הַהִיא דִּבֶּר יְהוָה בְּיַד יְשַׁעְיָהוּ בֶן אָמוֹץ לֵאמֹר לֵךְ וּפִתַּחְתָּ הַשַּׂק מֵעַל מָתְנֶיךָ וְנַעַלְךָ תַחֲלֹץ מֵעַל רַגְלֶיךָ וַיַּעַשׂ כֵּן הָלֹךְ עָרוֹם וְיָחֵף.

עם טעמים: בָּעֵ֣ת הַהִ֗יא דִּבֶּ֣ר יְהוָה֮ בְּיַ֣ד יְשַׁעְיָ֣הוּ בֶן־אָמוֹץ֮ לֵאמֹר֒ לֵ֗ךְ וּפִתַּחְתָּ֤ הַשַּׂק֙ מֵעַ֣ל מָתְנֶ֔יךָ וְנַעַלְךָ֥ תַחֲלֹ֖ץ מֵעַ֣ל רַגְלֶ֑יךָ וַיַּ֣עַשׂ כֵּ֔ן הָלֹ֖ךְ עָר֥וֹם וְיָחֵֽף׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ופתחת השק מעל מתניך" - ת"י ותיסר סקא בחרצך והדברים מוכיחים שהרי עד עכשיו לא ציוהו לחגור שק שהוא אומר לו להסירו ועוד שהוא אומר ונעלך תחלוץ והוא סימן לאבלות ופי' ופתחת כמו (שמות לט) מפותחות פתוחי חותם לחגור שק בדוחק על בשרו כדי שתראה חקוקה בבשרו

"מעל מתניך" - למעלה ממתניך

"ערום" - ת"י פחיח בבגדים קרועים ובלואים ולא ערום ממש

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ופתחת השק", שהיה לבוש שק מיום גלות עשרת השבטים, וצוה שיסיר שקו ויחלוץ נעליו.

"ערום ויחף", לא הלך כן רק יום אחד או שעה קטנה בביתו:


ביאור המילות

"ופתחת". הסרת השק מעליו, כמו פתחת שקי ותאזרני שמחה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלוך" - היה מהלך ערום ויחף

"ופתחת השק" - כי ישעיהו היה מתאבל על גלות עשרת השבטים ולבש השק על מתניו לצער ולאבל ואמר לו המקום שיתיר השק מעל מתניו וישאר ערום כי אותו לבד לבש

מצודת ציון

"לך" - הוא ענין זרוז

"ופתחת" - ענין התרה כמו יתרי פתח (איוב ל)

"מתניך" - חלציך

"תחלוץ" - ענין שליפה כמו חלוץ הנעל (דברים כה)

"ויחף" - ענין חוסר מנעלים כמו מנעי רגליך מיחף (ירמיהו ב)