מ"ג ישעיהו כח יח


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: וכפר בריתכם את מות וחזותכם את שאול לא תקום שוט שוטף כי יעבר והייתם לו למרמס

מנוקד: וְכֻפַּר בְּרִיתְכֶם אֶת מָוֶת וְחָזוּתְכֶם אֶת שְׁאוֹל לֹא תָקוּם שׁוֹט שׁוֹטֵף כִּי יַעֲבֹר וִהְיִיתֶם לוֹ לְמִרְמָס.

עם טעמים: וְכֻפַּ֤ר בְּרִֽיתְכֶם֙ אֶת־מָ֔וֶת וְחָזוּתְכֶ֥ם אֶת־שְׁא֖וֹל לֹ֣א תָק֑וּם שׁ֤וֹט שׁוֹטֵף֙ כִּ֣י יַֽעֲבֹ֔ר וִהְיִ֥יתֶם ל֖וֹ לְמִרְמָֽס׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכופר בריתכם את מות" - ויתבטל הברית אשר אמרתם כרתנו ברית את מות כל כפרה לשון קנוח וסילוק דבר וכן (בראשית לב) אכפרה פניו

"וחזותכם" - אשר אמרתם עם שאול עשינו חוזה

"שוט שוטף" - אשר אמרתם לא יבואנו והייתם לו למרמס

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"וכפר", וממילא יושבת בריתם עם אשור ומצרים, ויהיו למרמס אל מחנה אשור שיעבור בארץ יהודה:


ביאור המילות

"וכפר". יתבטל, לא תדעו כפרה (לק' מז יא):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"שוט שוטף וגו'" - כלפי שאמרו שוט וגו' לא יבואנו אמר כאשר יעבור המכה המתהלכת תהיו לו למרמס כי עליכם יבוא וירמוס אתכם

"וחזותכם וגו'" - כלפי שאמרו ועם שאול עשינו חוזה אמר אז לא תקום הגבול שעשיתם עם השאול כי כן תבואו אל השאול

"וכפר וגו'" - כלפי שאמרו כרתנו ברית את מות אמר אז יוסר הברית ויבוטל כי בוא יבוא עליכם

מצודת ציון

"וכופר" - ענין העברה ובטול וכן איש חכם יכפרנה (משלי טז)

"וחזותכם" - מלשון מחוז וגבול

"לא תקום" - לא תתקיים

"למרמס" - ענין דריכה ברגל