מ"ג ישעיהו כו יב


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: יהוה תשפת שלום לנו כי גם כל מעשינו פעלת לנו

מנוקד: יְהוָה תִּשְׁפֹּת שָׁלוֹם לָנוּ כִּי גַּם כָּל מַעֲשֵׂינוּ פָּעַלְתָּ לָּנוּ.

עם טעמים: יְהוָ֕ה תִּשְׁפֹּ֥ת שָׁל֖וֹם לָ֑נוּ כִּ֛י גַּ֥ם כָּֽל־מַעֲשֵׂ֖ינוּ פָּעַ֥לְתָּ לָּֽנוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תשפות" - תכין וכן שפות הסיר (מלכים ב' ד') וכן לעפר מות תשפתני (תהלים כב) ויש לפתור את כולן ל' שימה תשית שלום לנו

"כי גם כל מעשינו" - הרעים

"פעלת לנו" - כנגדם לקחנו מידך בכל חטאתינו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ה'". אחר שטען שראוי שיעניש את הרשע כי כבר נתמלא סאת רעתו, חוזר לטעון כי ראוי ג"כ אשר מעתה "תשפת שלום לנו", כי הגם שהעונש שהבאת עלינו היה בצדק על מעשינו הרעים הלא "גם על כל מעשינו הרעים" כבר "פעלת לנו" את העונש הראוי עליהם (ומלת גם מגביל אל הקודם, ר"ל אני מבקש תעניש את הרשע יען כי נתמלא סאת רעתו. גם אנחנו נתמלא סאת העונש על מעשינו וראוי ג"כ שמעתה תשפות שלום לנו):


ביאור המילות

"תשפת". המדבק דבר במקום חבורו הנאות לו, ועקרו על שפיתת הקדרה על מכונתה. שפות הסיר שפות:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ה' תשפות וגו'" - ר"ל אתה ה' תערוך לנו שלום כי גם כל המעשים הבאים עלינו בין טוב בין רע הלא הכל אתה פעלת לנו ולא באו במקרה ואם כן הואיל והכל בידך ערוך לנו שלום

מצודת ציון

"תשפות" - ענין עריכה וסדור כמו שפות הסיר (יחזקאל כד)