מ"ג ישעיהו כב ו


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ועילם נשא אשפה ברכב אדם פרשים וקיר ערה מגן

מנוקד: וְעֵילָם נָשָׂא אַשְׁפָּה בְּרֶכֶב אָדָם פָּרָשִׁים וְקִיר עֵרָה מָגֵן.

עם טעמים: וְעֵילָם֙ נָשָׂ֣א אַשְׁפָּ֔ה בְּרֶ֥כֶב אָדָ֖ם פָּֽרָשִׁ֑ים וְקִ֥יר עֵרָ֖ה מָגֵֽן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נשא אשפה" - אשפות חצים (קייבר"ץ בלע"ז)

"וקיר ערה מגן" - ת"י ועל שור דבקו תריסין והוא כמו ערות על יאור (לעיל יט) ומתערה כאזרח רענן (תהלים לז) ויש לפרש וקיר ערה מגן קיר שם העיר כמו (מלכים ב טו) ויגלה קירה בני אותה מדינה גלו מגיניהם על ירושלים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ועילם", בתוך כך לכדו האויבים את החומה, ועילם נשא לשם אשפות החצים שהיו רבים כ"כ עד שהוצרכו לשאת אותם ברכב ופרשים הנושאים את האדם, שעל המרכבות והכרכרות נשאו את החצים אל מקום החומה שלכדו.

"וקיר", מצייר איך עילם רובה בחצים, ועם קיר אוחז המגן ומסיך בפני הרובה קשת כמו שיהיה כן בשרי הצבא שנעריהם יאחזו המגן והצנה לפניהם, כמ"ש (ש"א י"ו) ונושא הצנה הולך לפניו:


ביאור המילות

"ברכב אדם". רכב של בני אדם, וחסר וי"ו ופרשים:

"ערה". ענין גילוי, עיין למעלה (ג' יז):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וקיר" - אנשי קיר גלו המגינים לקראת המלחמה

"ועילם" - בני עילם שהוא ממדינת מדי באו גם המה לעזרת בבל ונשאו אשפתות מלאים חצים ובאו עם רכב המיוחד לאדם ועליו פרשים

מצודת ציון

"אשפה" - הוא נרתק החצים כמו עליו תרנה אשפה (איוב לט)

"וקיר" - שם מקום כמו ויגלה קירה (מלכים ב' ט"ז)

"ערה" - ענין הגלות הדבר כמו מקורה הערה (ויקרא כ)

"מגן" - כעין מלבוש ברזל עשוי ללבוש במלחמה להגן ממכת חרב וחנית